http://duelamical.eu/
A másik cikkhez csúsztass oldalra!
97
175

Gorilla-ügy: felforduló politikai színtér?

17393
50%
50%
Borzolta a kedélyeket az a dokumentum, amely karácsony előestéjén – Gorilla-jelentés néven – került fel az internetre, és amely a szlovák politikai és közgazdász elit korrupciós ügyeiről számol be. Vajon a Gorilla a politikai elit teljes megújulásához vezet, vagy egyszerűen csak besöprik majd a szőnyeg alá?

A szlovák politikusok szemében csupán egy szelíd majom

Adam Kundrat | fordította: Bence Mátrai | 2012. Február 23. 09:22

Karácsony óta a szlovák politika a legfelsőbb szinteken zajló korrupciós ügyek információitól zajos. Mindazonáltal a politikusok jó részét érintő ügyet nézve a teljes megújítás nehezen képzelhető el. Félő, hogy a lakosság elégedetlensége nem elég.

A [tip:Gorilla=A dokumentum, a szlovák titkosszolgálatok jelentése, az anyagok meghallgatására használt informatikai eszköz után kapta a nevét.] egy olyan dokumentum, ami a legmagasabb pozíciókban lévő politikai és közgazdasági képviselőket jelentős korrupcióval, valamint a Penta pénzügyi csoport érdekeit képviselő privatizációkkal vádolja. Ez a dokumentum, mely karácsony óta bolyong a világhálón, biztosan nem az első – és sajnos nem is az utolsó – korrupciós ügye Szlovákiának. A gyanakvás mindig is megvolt a szlovák vezetőkkel szemben, azonban soha nem volt egyetlen bűnösnek nyilvánított és elítélt felelős sem

*Az igazság felkutatása hosszú és fáradságos munka

A szlovák titkosszolgálat által vezetett akció és a privatizációs ügyeket leleplező dokumentum egyaránt a Gorilla nevet viseli. Habár mindkettő hitelessége bizonyított, számos kérdés továbbra is fennáll. Nem a forma okozza a legnagyobb gondot, hanem inkább a tartalom, a tények, melyek a jelentésben szerepelnek. Mivel a Gorilla csupán beszélgetések átirata, a szövegek nem teszik lehetővé a korrupció bizonyítását. Így nagyon nehéz lenne cáfolhatatlan bizonyítékokat találni. Ezen felül, szinte minden politikai párt említésre kerül a dokumentumban, mint közvetett vagy közvetlen résztvevő: Dzurinda, volt miniszterelnök, és az ellenzéki vezető, Fico neve is felbukkan. Egy újabb, átfogó kutatás több, mint [tip:nélkülözhetetlen=Nemrégiben jött létre a főügyész és a belügyminiszter által egy új vizsgáló csoport.], annak ellenére, hogy a rendőrség, - hasonlóan az ügyészhez - már nem egy vizsgálatot indított minden eredmény és következmény nélkül a 2006 óta létező dokumentummal kapcsolatban. Ezen sikertelenség egyrészt a rendőrségnek, másrészt a titkosszolgálatoknak köszönhető, hiszen egyik szervezet sem mutat hajlandóságot a közreműködésre. A jelenlegi helyzetnek nyilvánvalóan gyorsan meg kellene változnia a nagy médiavisszhang és a frissen napvilágra került tények miatt. Feltehetjük a kérdést: vajon egyeseknek nem áll-e szándékában eltussolni ezt a vezető réteg számára igen kényes ügyet? A Belügyminiszter egy politikai eliten belüli néma egyezményről beszél mondván, a nagyobb ügyeknek soha nem szabadna napvilágra kerülniük. Egy radikális politikai változást illetően leginkább bölcsnek, s még inkább szkeptikusnak kellene lenni. Ezt sugallják az eddigi kutatások eredményei, az igazság felderítésére felkért jogi szervek ellenséges hozzáállása és nem utolsó sorban a veszély, amit ez a dokumentum jelentene a szlovák politikai színtér nagy részének.

*Képtelen megújulás

Igaz, hogy a politikusok többsége tudomásul vette a botrányt, amely a választási kampány meghatározó témájává vált, a közvélemény nem mutat radikális felháborodást. A választók képesek megmozdulni, s [tip:radikálisan megváltoztatni a kormányt=Lásd a jobboldal 1998-as győzelme Mečiar önkényes kormánya ellen, vagy Fico szocialista kormányának 2006-os hatalomra jutása.]. Ehhez azonban szükségük van egy lökésre, elégedetlenséget okozó tényezőre, más szóval egy hatalmon lévő kormányra, amivel nincsenek megelégedve. Ezzel ellentétben a Gorilla-ügy csupán sokkoló, majdhogynem elavult tényeket tár fel, amelyek nem elegek ahhoz, hogy megújítsák a politikai elitet, valamint, hogy komoly változásokat váltsanak ki. A jelenlegi helyzetben – pár héttel az előrehozott választások előtt – nehéz elképzelni, hogy a Gorilla képes a mostani politikai elitet eltávolítani. Szinte minden, a botrány által érintett politikus és párt indul a választásokon, valamint azok a kispártok, amelyek a változást követelik, valójában nem képesek átalakítani a politikai színteret. A nép feszültsége csekély; a főként fiatalok által a közösségi oldalakon szervezett kezdeményezések nem tudják kedvezően befolyásolni a helyzetet, noha figyelembe vételük elhanyagolhatatlan (tekintve az arab tavasz eseményeit). Azonban a szegényebb régiókban élő társadalom többsége egyre kevésbé érdeklődik a politika iránt. Azon pártok közül, amelyeket nem érint a botrány, és akik politikai jelentőséggel bírnak, egyedül a „Szabadság és Szolidaritás”, a liberális párt lenne képes [tip:nyomásgyakorlásra=Egy kompromittáló, de nem hitelesített dokumentum jelent meg nemrégiben az interneten Richard Sulík pártvezetőről.]. Ugyanakkor ez a párt hitelét vesztette az Európai Pénzügyi Stabilitási Alap felé gyakorolt magatartása miatt, amely közvetlen hozzájárult Iveta Radičová kormányának bukásához.

*Kétséges kilátások

Március 10-én kiderül, le szeretnék-e leváltani vezetőiket a szlovákok. A nehézségek ott kezdődnek, hogy a hagyományos felosztással ellentétben többé nem csak a pártok között kell választani, hanem a pártokon belül is.

Egy esetleges teljes megújulás is aggodalomra adhat okot. Napjainkban, a válság közepén, sehol se találni egy De Gaulle-hoz hasonló, hősi vezetőt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha nem változna semmi. Éppen ellenkezőleg, feltétlenül szükséges lenne pontot tenni az ügy végére. Azonban el kell kerülni a túl gyors és átgondolatlan megoldási lehetőségeket, nehogy egy szlovák De Gaulle helyett, egy önkényes vezető kezébe adjuk az országot.

Gorilla-ügy: időzített bomba?

Barbora Bodnarova | fordította: Bence Mátrai | 2012. Február 23. 09:22

Michal Kováč fiának elrablása mellett a Gorilla-ügy keltette Szlovákiában a legnagyobb felháborodást 1989 óta. A Gorilla egy álmából felriadt szörnyeteg, mely felbőszítve ostromolja a szlovák politikai színteret. Magába foglalja annak teljes átalakulását, ahol az érintetteknek bíróság elé kell állniuk.

Politikai elemzők egészen karácsonyig úgy gondolták, a 2012-es parlamenti választások az Európai Unió körüli vitáktól lesznek hangosak, illetve, hogy kiemelt szerepet kap majd a kérdés, a szlovák állam részt vesz-e a [tip:gazdasági válság=A kormányon belüli kezelhetetlen nézeteltérést az a kérdés okozta, miszerint Szlovákiának hogyan, illetve milyen módon kellene részt vállalnia az Európai Pénzügyi Stabilitási Alapban. A kormány bukását – egy koalíciós párt tartózkodása által – az a szavazás váltotta ki, mely az ország részvételéről volt hivatott dönteni, és mely egyben bizalmi szavazás is volt.] súlya alatt roskadozó országok pénzügyi megsegítésében. Azonban mára már világossá vált, hogy a hangsúly leginkább a Gorilla-ügyön lesz. A Gorilla a [tip:Szlovák Információs Szolgálat (SIS)=Slovenská Informačná Služba - Szlovák Információs szolgálat, a CIA szlovák megfelelője] egy küldetésének a fedőneve, melynek egy kivonata megjelent az interneten. Ez a kivonat a legnagyobb pártok és gazdasági csoportok együttműködésről tanúskodik (a 2000-es évek elején, a privatizációs időszakban), melynek során az országot, mint egy tortát osztották fel egymás között. Amennyiben a felelősök elfogadják a hitelességét, a Gorilla egy láncait letépő vadállattá válhat, felforgatva a szlovák politikai életet.

*A szöveg hiteles

Ez idáig a szövegben szereplő összes párt kategorikusan visszautasította az őket ért vádakat, mondván, hogy azok kizárólag az ő lejáratásukat célozzák. A szöveg rengeteg rövidítést és egyszerűsítést tartalmaz, mely úgy tűnik, kedvez az említett pártoknak. Ezen felül gyakoriak a meghamisított nevek csakúgy, mint a megvalósítatlan tervekről szóló információk. Vajon a szöveg ezen hibái nem bizonyítják-e közvetlenül annak hitelességét? Miért írna bárki is ilyen valótlanságot, amely ehhez hasonló hibákat tartalmaz?

Daniel Lipšic belügyminiszter január 19-én megerősítette a Szlovák Információs Szolgálat Gorilla küldetésének létezését csakúgy, mint az írott jelentésekét, amelyek a korrupció elkövetéséről szóló információkat tartalmazzák. [tip:Mikuláš Dzurinda=Mikulas Dzurinda a 2000-ben alapított Szlovák Kereszténydemokrata Unió – Demokrata Párt alapítója és elnöke, mely az ország második pártja]. A Gorilla korszak miniszterelnöke. elkeseredett reakciója, miszerint „Lipšic megbolondult”, nem oszlatja el a kételyeket a Gorilla-ügy hitelességét illetően. A Gorilla-dosszié rejtett információi úgy borulnak az országra, mint sűrű fekete felhő az égboltra, mely csak egy tomboló vihar után hagyja el azt.

*Elengedhetetlen a szlovák demokrácia megtisztítása

A Gorilla-ügy a szlovák politika és a gazdaság közötti veszélyes kapcsolatokról rántotta le a leplet. Az interneten közzétett írás olyan – gyakran egymillió euró fölötti – jutalékokról ad számot, melyeket azok a pártok kaptak, akik behódoltak a Penta pénzügyi csoport érdekeinek. Az ügy következtében hitelüket vesztették olyan pártok, mint az „Irány – Szociáldemokrácia”, a „Szlovák Kereszténydemokrata Unió – Demokrata Párt”, a „Kereszténydemokrata Mozgalom” illetve a „Magyar Koalíció Pártja”. Ezen pártok együttesen a szlovák politika [tip:nagyjából 2/3-át teszik ki=A 4 párt által összegyűjtött szavazatok a 2010-es parlamenti választások 63,06%-át teszik ki; az Irány – Szociáldemokrácia”, a „Szlovák Kereszténydemokrata Unió – Demokrata Párt” és a „Kereszténydemokrata Mozgalom” együtt képzik a parlament 70%-át. A „Magyar Koalíció Pártja” nem jutott be a parlamentbe, mivel nem tudta elérni a mandátumszerzési küszöböt.]. Az érintett személyek között szerepel Mikuláš Dzurinda volt miniszterelnök, Ivan Mikloš pénzügyminiszter csakúgy, mint Robert Fico, aki Dzurindát követte a miniszterelnöki poszton. Egy ilyen jellegű botrány nem maradhat tehát következmények nélkül ennyire terhelő, nyilvános vádak mellet.

Napjainkban a Gorilla a média egyik legvitatottabb témája. Továbbá kialakulóban van egy nagyszabású népmozgalom, mely a választások elhalasztását követeli addig, amíg a Gorilla-ügy körüli nyomozások véget nem érnek. Január 26-án volt az első tüntetésük, ahol a Gorilla által napvilágra került bűntények elkövetőinek elítélését követelték.

Szlovákia egy valóságos keresztes háborúra készül a politikai réteg ellen, mely az előző rendszertől örökölt korrupciós fertőzésben szenved. Természetesnek mondható, hogy eltávolításra kerülnek a választók által mindazok, akik a politikai élet Gorilla korszakához köthetők, átadván így a helyet egy új elitnek.

*Esély az új politikai pártoknak

Ez a forgatókönyv 1992-ben „Tiszta Kezek Mozgalom” néven játszódott le Olaszországban, ahol a régi pártok egyik napról a másikra tűntek el és, ahol a politikai élet olyan forradalmon ment keresztül, hogy egyesek egyenesen „Második Köztársaságról” beszélnek. Ugyancsak a közelmúltban történt, hogy a lengyel politikai párt, a Demokratikus Baloldali Szövetség [tip:(SID)=A Demokratikus Baloldali Szövetség egy lengyel baloldali párt, ami a Rywin botrány kitörése előtt a szavazatok 42% birtokolta.] kiszorult a politikai színtérről, miután a Rywin-ügy körüli nyomozások bebizonyították a párttal kapcsolatos korrupció gyanúját. Ez kedvezett az olyan kis pártok felemelkedésének, mint a „Polgári Platform” vagy a „Jog és Igazságosság”, melyek lehetővé tették, hogy új erkölcsi normákkal gazdagodjon a politika.

Fiatal kora ellenére a Szlovák Köztársaság már bizonyította, hogy képes saját magát mozgósítani, illetve azt, hogy ragaszkodik a valódi liberális demokráciák elveihez. 1998-ban a szlovákok hátat fordítottak az önkényes és elszigetelődő rendszert kiépíteni kívánó Mečiar-nak; az ellenzék támogatása lehetővé tette megbuktatását.

A mai szlovák politikai pártok skálája igen széles, márciusban indul a legtöbb párt a választáson az ország születése óta. A 2009-ben alapított „Szabadság és Szolidaritás” párt jó esélyekkel indul a következő választásokon, akár márciusban, akár később, köszönhetően a Radičová kormány alatt szerzett tapasztalataiknak. A választást győzelemmel záró többi pártnak szükségszerűen [tip:kis pártoknak=Kis pártok alatt azokat értjük, akiknek az eredményeik nem érik el az 5%-os mandátumszerzési küszöböt. Nagyrészük helyileg, a Gorilla által érintett pártok elleni kampánynak köszönhetően nagy népszerűségre tettek szert.]kellene lenniük.

Szinte magától értetődő, hogy egy ilyen botrány által övezett környezetben, a leadott szavazatok nagy többsége apolitikus, illetve erkölcsösséget követelő lesz. Erről tanúskodik a Generation '89 (A '89-es generáció) tiltakozása, melynek tagjai fehérre festették több, a Gorilla által hitelt vesztett párt plakátját, így utalván a szabadságra és a demokráciára, melyeknek szellemében a Bársonyos forradalom véget próbált vetni egy saját hatalmától megromlott rendszernek.

Napjainkban lehetetlen megjósolni, milyen sikerrel jár majd a rendőrségi nyomozás. Mindazonáltal magától értetődő, hogy amennyiben a rendőrség nem bünteti meg a felelősöket, a választópolgárok majd megteszik ezt helyettük. Szlovákia nem kerülheti el a politikai újjászületését, melynek ideje rohamosan közeledik.

 

Ez a cikk a meggyőzőbb.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Ez a cikk a meggyőzőbb.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Szavazás állása

50%
50%

A szlovák politikusok szemében csupán egy szelíd majom

Adam Kundrat|fordította: Bence Mátrai

Gorilla-ügy: időzített bomba?

Barbora Bodnarova| fordította: Bence Mátrai

0 Kommentárok

Vegyél részt a vitában! Oszd meg te is a véleményedet!

Jelentkezz a Duel Amical - vitapolitika.hu szerkesztőségébe!

Szívesen lennél szerkesztőségünk tagja? Vagy csak egy cikket szeretnél publikálni? Küldj egy rövid bemutatkozó e-mailt a duelamical@duelamical.eu e-mail címre! Részletek...