A Duel Amical filozófiája

A jelen weblapot létrehozó európai fiatalok szeretnék elérni, hogy a kontinensünkön helyet foglaló számos ország jobban megismerje egymást. Rövid, tömör cikkeket ajánlva az oldalra látogatóknak, a szerzők azon országok legfőbb politikai kérdéseit mutatják be, amelyet maguk a legjobban ismernek. A cél színvonalas írások publikálása, amelyekre, úgy véljük, egyre nagyobb az igény információktól zsúfolt világunkban. Hogy e célt sikerült-e elérni, az olvasó dönti majd el. Mindenesetre, az oldal szervezői igyekszenek a minőséget garantálni úgy, hogy olyan írókat alkalmaznak, akik különböző társadalmi tudományokra szakosodva elismert európai egyetemeken szerezték diplomájukat, vagy folytatják ma is tanulmányaikat.

A Duel Amical nem kíván konkurenciába lépni a nyomtatott, illetve az internetes sajtó számos termékével. Csupán ki szeretné egészíteni a külföldi országok politikai kérdései iránt érdeklődők hagyományos tájékozódási folyamatát. Az oldal folyamatosan dolgozza fel és tárja az olvasók elé a tárgyalt országok politikai kérdéseit. Az oldalra látogatók betekinthetnek ezen országok főbb politikai vitáiba. Az egymás mellett párhuzamosan megjelenő, két, egymással ellentétes véleményt tükröző vitacikk segítségével könnyen átláthatják a vitázók érvrendszerét. Mivel a szembeállított vitacikkek szándékosan különböző álláspontot tükröznek, önmagukban erősen szubjektívek. A két írás egybevetése azonban annál inkább lehetővé teszi az objektív látásmód kialakítását. Az már az olvasóra van bízva, hogy elfogadja-e az egyik oldal érvrendszerét, vagy igyekszik megtalálni az arany középutat.

Habár az oldal szerzői érdeklődnek a politika iránt, nem tekinthetők valamely politikai párt, vagy irányzat elkötelezett hívének. Épp ellenkezőleg, azon fiatalok, akik úgy döntöttek, közreműködnek a Duel Amical honlap elkészítésében, felismerték a vita fontosságát a politikában. A kölcsönös eszmecsere mindegyik fél számára tanulságos lehet és közelebb hozhatja a gondolkodásmódot. Weblapunk nemcsak ellentétes érvek lelkes ütköztetésén, hanem a másik véleményének tiszteletén is alapul. Innen az oldal neve is : „Duel Amical”(franciából „Baráti Párbaj”).

A szerkesztők