2017-es cseh parlamenti választások: a demokrácia győzelme vagy bukása?

3360
43%
57%
A csehországi parlamenti választásokat (2017. október 20-21.) különösen feszült hangulat jellemezte. A szavazást Andrej Babis volt pénzügyminiszter liberális és populista ANO pártja (csehül) egyértelmű többséggel nyerte, ami a jelenleg is hatalmon lévő szociáldemokrata párt összeomlását eredményezte. A társadalmat bizonytalanság jellemzi, hiszen ehhez hasonló politikai helyzet korábban még nem volt. A csehek jelentős része jogosan kérdezheti, hogy ez a politikai felfordulás vajon előre vagy visszalépést jelent majd az országnak? Az alábbi cikk szerzői Jan Kasnik és Alexandra Simaiva, a Sciences Po Paris dijoni kampuszának cseh hallgatói.

A cseh választások: új lendület

Translator
2017. 11. 29. - 10:22
A választások minden esetben haladást jelentenek, a társadalom fejlődésének részét képezik. A társadalom sosem hanyatlott, még kevésbé a demokratikus berendezkedés és az általános közvetlen választójog bevezetése által. A nép mindig saját érdekei és meggyőződései érdekében tesz lépéseket. Felmerül tehát a kérdés: milyen mértékben tudott a Cseh Köztársaság gyarapodni a legutóbbi választások által?

Amikor a választások eredményei folyamatosan hasonlóak, a társadalom már nem számít forradalmi vagy újító ötletekre a mindenkori győztesek részéről. Ebben az évben az előrelépés olyan nagynak ígérkezik, hogy nem is látni hova tart. A legutóbbi eredmények az új, nagyra törő programokkal rendelkező mozgalmak sikereivel magyarázhatók, amelyek különösen motiváltan igyekeznek azokat megvalósítani, hiszen túlélésük a választó polgárok támogatásán áll vagy bukik. De ami az ANO sikereit illeti, az ismeretlentől való félelem, ami teljesen természetes, gyakran elvakít: nem szabad hagyni, hogy háttérbe szorítsa a fejlődést, ami tárgya mögött rejtőzhet.

Lépés az ország felvirágzása felé

Az ANO mozgalom, amit a szlovák származású üzletember, Andrej Babiš vezet, látványos eredménnyel nyerte meg a választásokat: a szavazatok majdnem 30%-ával. Babiš a Cseh Köztársaság második leggazdagabb embere. Jól ismeri a pénzügyeket, és ezen ismereteit és képességeit, mint pénzügyminiszter, 2014 és 2017 között sikeresen alkalmazta. Mandátuma alatt a Cseh Köztársaságban nagy mértékű gazdasági fellendülést tapasztalhattunk. A 2016-os év mérlegének bemutatása során Andrej Babiš sok pozitív pontot emelhetett ki, mint például a több mint 61 milliárd korona értékű költségvetési többletet, ami a köztársaság történetének legjobb eredménye, és lehetővé tette, hogy minden állampolgár adósságát 6000 koronával csökkentsék (ez 230 eurónak felel meg – a szerk.). Bevezetett továbbá egy olyan tranzakciókat rögzítő elektronikus rendszert (az ún. EET-t), ami az adózás során elkövetett csalásokat hivatott megelőzni. Tehát lehetővé teszi az állam számára, hogy a neki járó javakat behajtsa, majd többek között ipari és technológiai befektetésekre és újításokra fordítsa. Végül a munkanélküliség négy éve folyamatosan csökken, szeptemberben a munkanélküliségi ráta mindössze 2,7% volt. A számok nem hazudnak, Babiš bizonyította, hogy képes az államot a gazdasági fellendülés felé vezetni. És jól tudjuk, hogy a gazdasági fellendülés gyakran az élet többi területének mozgató rugója, legyenek ezek társadalmi vagy politikai jellegűek. Miniszterelnökként csak tovább fejleszti majd vezetői képességeit, ami megkönnyíti számára politikája folytatását, melynek célja a nép jóléte, amit egészen idáig sikerrel vitt véghez.

Az új, innovatív elemek

Az ez évi választás jelöltjei több új elemet hoztak a cseh politika színterére. Először is az új mozgalmak és pártok egyre növekvő száma az ország folyamatos politikai megújulását mutatják. A parlamentbe bejutó „újak” közül négy pártot az elmúlt évtizedben alapítottak. Különféle és friss politikai nézeteket hoznak magukkal. A legnagyobb meglepetést a Kalóz Párt okozta, ami a szavazatok majdnem 11%-át kapta, és aminek a programja az állam működésében résztvevő intézmények tevékenységének digitalizálásán, a politikusok lépéseinek átláthatóságán és a személyes szabadság fontosságán alapszik. Ez egy eredeti és nagyon újszerű gondolat: most először fordul elő, hogy sarkalatos pontja a programnak a technológiai fejlődésre épít. A politikai élet színpadán megjelenő új mozgalmak jelentős számával a pártprogramok sokszínűvé válnak, több témát fednek le, több választót vonzanak és tesznek elégedetté, és egyben a politikai élet fejlődését mutatják, valamint azt, hogy képes lépést tartani a társadalmi fejlődéssel.

A politikai életben egyre több fiatal tűnik fel. Az ország történetében ebben az évben választották meg a legfiatalabb parlamenti képviselőt, aki az alsó házba jutott be: Dominik Ferenc, 21 éves joghallgató és a TOP09 liberális párt tagja, egymaga a szavazatok 6%-át nyerte el pártja számára. A közösségi médiában különösen aktív, fiatalok körében folytatott vitákban vesz részt és megválasztása után egy fiataloknak szóló, internetes, politikai ismeretek oktatására szolgáló program létrehozását is kilátásba helyezte. A hozzá hasonló embereknek hála a politika világa egyre népszerűbb, főleg a fiatalok körében, ami valódi újdonságnak számít. Úgy gondolom, hogy az ez évi választások, melyek az új és főleg újító szándékú pártokat helyezték előtérbe, olyan fiatalokkal, mint Dominik Ferenc, olyan valaminek az elindítói, ami lehetővé teszi a Cseh Köztársaság számára egy új fejezet nyitását, és a fiatalokat népszerűsíti a politika világában.

A többpártrendszer: a demokrácia erősítője

Kilenc pártnak sikerült átlépnie a Képviselőházba való bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt. Az ország történetében ez a valaha volt legtöbb. Ez azt is jelenti, hogy a politikai spektrum több, igazi ideológiai változatosságot alkotó programmal gazdagodott. A kilenc program mindegyikében nagyon különböző államelképzelésekkel találkozunk - az állam, mint vállalkozás, mint liberális demokrácia, mint a bevándorlók és az idegen kultúrák ellen védett terület. Ezek a különböző nézetek megnehezíthetik a tárgyalásokat és lassíthatják a pártok közti megegyezés folyamatát, de meggyőződésem, hogy a viták szaporítása, és a kompromisszumra való törekvés szüksége által a több pártot magába foglaló rendszer a demokrácia megerősítését eredményezi. Minél több párt van jelen a Képviselőházban, a társadalom annál nagyobb része képviselteti magát benne és szimpatizálhat vele, ezáltal érdekeik a politikai viták középpontjába kerülhetnek. A politika „emberibbé” válik, ismét közelebb áll majd az egyénhez a valóságtól elvont demográfiai tömegek helyett.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Cseh parlamenti választások, avagy egy hatalmas hátralépés

Szerző
Névtelen
2017. 11. 29. - 10:22
A cseh parlamenti választások élénk reakciókat váltottak ki a Cseh Köztársaságban és nemzetközi szinten is. Egy héttel Csehszlovákia megalakulásának centenáriuma előtt, a cseh politikai színtér felfordult.

A populisták, köztük a milliárdos Andres Babis vagy az SPD (Közvetlen Demokrácia Pártja, szélsőjobb) történelmi előretörésével szemben egyesek tehetetlenek, mások örülnek. A cseh politikai élet krízise előrelépés lenne? Ellenkezőleg: a legvadabb rémálmok beteljesülése.

Lépés a populizmus felé

Elkeserítő, hogy 100 évvel Csehszlovákia megalakulása és a demokrácia győzelmét követően a csehek egyre kevésbé bíznak a politikai képviselőikben. A parlamenti választások bebizonyították, hogy míg a hagyományos politikai pártok háttérbe szorulnak (különösen igaz ez a szociáldemokratákra, akik csak 15 hellyel vannak bent a parlamentben a 200-zal szemben), addig a populista csoportok látványosan előre törnek. A csehek eleve szkeptikusak a politikai színtéren, de még inkább elhiteltelenedtek a nemzetközi közösség szemében, amikor Babis, egy egykori titkos ügynök mellett voksoltak, akit jelenleg is korrupcióval vádolnak. Formációja szlogenje „kezeld az államot vállalat módjára” jól működött. Ez azt jelenti, hogy a választók jelentős része elfogadja, hogy méltatlan körülmények között irányítsák őket, pont úgy, ahogy a kelet európai munkásokat használta ki Babis az egyik mezőgazdasági vállalatában.

Lépés az intolerancia felé

Azt is fontos megjegyezni, hogy a cseh társadalom radikalizálódik, és önmaga ellen fordul, amely a parlamenti választásokon is látszódik. Így a második formáció, a Marine Le Pen által támogatott Közvetlen Demokrácia Pártja véget akar vetni a Cseh Köztársaság iszlamizációjának és a bevándorlásnak, továbbá az ANO a Brüsszellel való bürokráciát is befejezné. Úgy tűnik, hogy a szomszédjai által is kevéssé ismert cseh nemzet vissza akarja szerezni elvesztett nemzeti glóriáját. Ugyanakkor, a parlamenti választások még inkább hozzájárultak ahhoz, hogy a Cseh Köztársaság is beálljon a demokratikus értékek alá süllyedő, legkeményebb populisták sorába kezdve azt Lengyelországgal és Magyarországgal.

Lépés a demokrácia halála felé

Egyesek a szememre vethetik, hogy az iszlám és a menekültek iránti intolerancia nem a társadalom egészét jellemzi, így a bírálatom túl messzire megy. De, ha a társadalom nagy része szintén nem ért egyet, akkor vajon mégis miért hallgat? Miért nincs akkor olyan polgári kezdeményezés, mely a demokrácia és a tolerancia nevében lépne fel, mint például Lengyelországban? Azért, mert a Cseh Köztársaságban haldoklik a demokrácia és a választási eredmények mindezt csak megerősítik. A gyűlölet és az intolerancia elsőbbséget élvez a sajnálatos módon hiányzó, már-már halott civil társadalommal szemben. Ha létezik is ellenállás az intoleráns populisták ellen - akik ugyanúgy elítélik a menekülteket, mint az LGBT közösség tagjait -, akkor ez az ellenállás bizony csak a távollétével ragyog.

Véleményem szerint, a cseh társadalom hatalmasat lépett hátra a választások során populista és intoleráns képviselőket választva, hozzájárulva ezzel Közép-Európa fogalmának megsemmisítéséhez. Ugyanakkor még mindig nem késő, hogy valódi előrelépést tegyünk. Ki tudja, talán a januári elnökválasztás során?

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

43%
57%

Cseh parlamenti választások, avagy egy hatalmas hátralépés
Szerző
Névtelen

Hozzászólások

Új hozzászólás