Az egészségügyi ellátás alacsony színvonala: ki a felelős?

10571
47%
53%
Az egészségügyi ellátás színvonalát elnézve azt hihetnénk, hogy az ország visszatért a kommunista érába. Az épületek omladoznak, a felszereltség hiányos. Úgy néz ki, tervbe sincs véve a felújításuk. Mivel magyarázható és, hogyan javítható az egészségügy siralmas helyzete több, mint húsz évvel a rendszerváltás után?

Elkerülhetetlen a belső megújulás

Szerző
Translator
2013. 07. 16. - 13:32
Ha a közegészségügyi ellátásról esik szó, fontos kiemelni: a szektor szinte teljes egészében az állam irányítása alatt áll. Az ötmillió főt számláló, főbb természeti kincsekben szegény Szlovákia megengedheti magának, hogy állami bevételének nagy részét az egészségügyre fordítsa? Vagy a rendszernek kellene megújulnia?

Az egészségügyi ellátás felépítése Szlovákiában egy szocialista rendszer maradványa, melyet még a kommunista időkben hoztak létre, egy olyan korban, amikor az irányítás kizárólag az állam kezében volt. Ennek következtében az állampolgároknak, főleg az idősebb korosztálynak, nehezére esik elfogadni azt a gondolatot, hogy ne az állam fedezze az egészségügyi ellátás díjának egészét. Viszont felmerül a kérdés, hogy egy olyan országnak, amely a kommunista tervgazdálkozásról a kapitalista modellre tért, át módjában áll-e még az összes költség térítése. Mivel az orvosi szektor még igen kevéssé privatizált Szlovákiában, minden magánosításra irányuló lépést igen rossz szemmel néznek a szlovák polgárok, hiszen az szükségképpen a saját pénztárcájuk rovására menne. Mindezek ellenére a rendszer egy bizonyos mértékig való megújítása elkerülhetetlennek tűnik.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Szlovákiában bizonyos, a kommunista időkből örökölt problémák, fennmaradtak még több, mint húsz évvel a rendszerváltás után is. Az egyik ilyen örökség a magas korrupció. Emiatt az adókból beszedett pénz nem mindig oda folyik, ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Itt is felmerül a közpénzek hatékony elosztásának problémája. Mivel az egészségügyet az állam finanszírozza és igazgatja, annak ellátása szinte kizárólagosan az éppen hatalmon lévő kormánytól függ. Ez a helyzet kiválóan tükrözi az ún. közösségi döntésekről szóló gazdasági elméletet (a 60'-as években James M. Buchanan Nobel-díjas közgazdász munkáin lalpuló neoklasszikus irányzat, amely az államot nem idealizált gazdasági szereplőként tünteti fel - szerk.), amely ma is igen vitatott téma az európai országokban.

Összehasonlítás a külfölddel - indokolatlan

A szlovák orvosok és az egészségügyben dolgozók gyakran kifogásolják, hogy kevesebbet keresnek külföldi kollégáiknál. Attól függetlenül, hogy a számok terén igazuk van, fontos megjegyezni, hogy általában a szomszédos Ausztriában, Csehországban vagy akár Németországban dolgozókhoz mérik magukat. Érdemes lenne előbb számba venni azt is, hogy ezeknek az országoknak mennyivel magasabb a GDP-jük. Mennyire reális azt várni a szlovák államtól, hogy ugyanannyit költsön az egészségügyre, mint azok az országok, amelyeknek a GDP-je jóval meghaladja a sajátját? Valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy külföldön a megélhetés is drágább, ezért ha ahhoz mérjük a fiztéseket, a különbség is mindjárt kisebb.

Megállapítható, hogy az elmúlt évek gazdasági fellendülése ellnére, amely a válság évei alatt sem lassult, Szlovákia még mindig nyugati szomszédjai mögött marad. Ennek következtében indokolatlan a szlovák orvosok fizetését a külföldi kollégáikéval összehasonlítani.

Fizetésemelés - öngól az orvosoknak

Az orvosok és egészségügyi dolgozók igen elszántak a magasabb fizetésért folytatott harcban. Ha azonban elérnék céljukat, valójában öngólt rúgnának. Bár első pillantásra az alulfizetett dolgozók fizetésének emelése üdvös reformnak tűnik, végül az egészségügyben dolgozók fizetnének rá az intézkedésre. A jobboldlai Radicová-kormány az egész Európát sújtó pénzügyi és gazdasági válság alatt is emelte a fizetéseket. Ugyanakkor 2009 óta sok egészségügyi dolgozó vált munkanélkülivé pont a fizetések 30%-os emelése miatt. Például a Trnava-kórház dolgozói 13%-ától kellett, hogy megváljon, amely egyből meg is látszódik az ellátás színvonalán.

Mivel a kórházak maguk fizetik alkalmazottaikat, a fizetések elosztása nem más, mint az amúgy is szűkös források újrafelosztása. Ez nem hogy megoldaná, hanem inkább rontja a helyzetet. Hiszen így egészségügyi dolgozók kerülnek az utcára miközben az ellátás színvonala csak romlik. A kórházakban nincs elég személyzet, a maradék munkaerőnek pedig többet kell, rosszabb körülmények között dolgozni.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Az államé a fő felelősség

Translator
2013. 07. 16. - 13:32
A szlovák egészségügy állapota még mindig siralmas. Az egészségügyi dolgozók alulfizetettek, ezért elégedetlenek, akárcsak a betegek, az épületek állapota katasztrofális. Mindez azért, mert az állam nem kezeli prioritásként az egészségügyi kérdést és nem rendezi kellő gondossággal a szektor pénzügyeit.

Az egészségügy és az oktatás valószínűleg a legfontosabbak az állam által irányított szektorok között. Paradox módon, Szlovákiában az egymást váltó kormányok általában nem foglalkoznak az állapolgárok egészségével és oktatásával, hiszen már hosszú évek óta nem változik a helyzet. Ami az egészségügyet illeti, nyilvánvalóan igen kényes kérdés, mivel mindenkinek fontos saját egészségének megőrzése, főleg, amikor nehéz idők járnak. Ezért az egészségügyi szolgáltatások és azok alacsony színvonala mindenkit aggaszt, de mindenekelőtt a szlovák polgárokat, akik egyszerre vádolják az államot és az egészségügyi dolgozókat a kialakult helyzetért. Még ha mind a két fél hibás is, akkor is legfőképpen az államot terheli a felelősség, hiszen állami kézben van a szektor finanszírozása és igazgatása.

Az egészségügyi dolgozók sztrájkolnak

Az egészségi dolgozók feladata az emberi életek megmentése, ezért világos, hogy mindannyiuknak jól képzett szakembereknek kell lenniük. Ebből a szemszögből nézve szégyen, hogy milyen keveset keresnek más hosszú tanulást megkívánó szakmákkal és külföldi kollégáikkal összehasonlítva. Ezért aztán nem meglepő, hogy a legjobbak elmennek és azok, akik maradnak a béreik átértékelését követelik. E cél elérése érdekében 2011-ben sztrájkba kezdtek az orvosok, melynek eredményeképpen a jobboldali Radicova-kormány, pontosabban az akkori egészségügyi miniszter, Ivan Uhliarik a fizetések folyamatos emelése mellett döntött. Bár a sztrájk eredményessége kétséges volt, az ápolónők és a szülésznők az orvosok példáján felbátorodva szintén sztrájkba kezdtek 2012 végén. Közben 2012 áprilisában kormányváltásra került sor és az új egészségügyi miniszter, Zuzana Zvolenská (független politikus Robert Fico szociáldemokrata kormányában) már nehezebben adta meg a kívánt fizetésemelést. Rádásul a munkabeszüntetések a válság idején történtek, ezért több munkáltató elbocsájtotta a nővéreket vagy olyan szerződés aláírására kötelezte őket, amellyel egészségügyi dolgozókból adminisztratív alkalmazottakká váltak. Az állam csak nagyon lassan és nem kellőmértékben reagált.

Örökös pénzhiány

Még egyzser hangsúlyozni kell, hogy a problémák gyökere a szektor finanszírozásában és igazgatásában keresendő, melyek közül mindkettő állami kézben található. Az alapprobléma még mindig a az egészségügyre, azaz a kórházak fenntartására szánt szűkös anyagi források helytelen elosztása. Ezért nem csak az alkalmazottak alulfizetettek, mert a kórházaknak nincs pénzük, de az épületek nagy része is omladozik már. Ez csak romlani fog, hiszen az állanak nincs olyan pénzügyi kerete, amelyet felújításokra fordíthatna. Azonban a pénzhiány néha csak kifogás.

Mi a jó megoldás?

Megválaszolatlanul marad a kérdés, hogy az állam képes-e egyáltalán megoldani egyszer s mindörökre a fennálló helyzetet. Zvolenské nemrégiben úgy foglamazott, hogy nem szükséges több pénzt ölni az egészségügybe, hanem a már meglévő forrásokat kell jobban felhasználni és befektetni. Azonban kimondani a nyilvánvaló igazságot egy dolog, cselekedni egy másik. Innen erednek a kórházak privatizálására tett ajánlatok is. A magánosítás lehetne az egyik megoldás a problémára. A privatizáció befektetéseket és felújításokat, valamint hatékonyságot és valószínüleg az állapotok valódi fellendülését jelentené. Azonban senki sem tudja, hogy léteznek-e olyan befeketetők, akik szeretnék átvenni az eladósodott kórházak irányítását. Az is kérdéses, hogy hány kórházat érintene egy hasonló intézkedés, illetve hogy egyáltalán az állam nyitott volna-e hasonló lépésre.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

47%
53%

Hozzászólások

Új hozzászólás