Csatlakozzon-e Csehország az eurózónához?

6087
47%
53%
A kérdés egyszerű: bevezessék-e az eurót vagy sem? Ez az egyik leggyakrabban vitatott téma Csehországban, főleg a legutóbbi parlamenti- és elnökválasztások óta, ahol minden jelölt és párt az euró lehetséges bevezetését szorgalmazta. Vajon Csehország eurózónához való csatlakozása milyen előnyökkel vagy hátrányokkal járhat? Minderről tájékozódhat Mojmir Hampl, a Cseh Nemzeti Bank (CNB) alelnöke, illetve Martin Blaha, politikatudományi és nemzetközi tanulmányok szakos hallgató elemzéséből.

Az euró Csehország számára egy irracionális választás

Szerző
Translator
2018. 03. 20. - 08:00
Csehország a számos tárgyalás és az országban zajló feszültségek ellenére jól tette, hogy nem vezette be az eurót. Sőt mi több, a közös valuta hiánya gazdasági előnyökkel is járt, így annak elutasítását fenn kell tartani.

A cseh korona 1993-as bevezetése óta sikeres valutának számít, egyúttal Közép- és Kelet-Európa stabilitásában is egyedülálló státusza van. Az eurótól eltérően, amely az azt bevező országok átlagos bruttó hazai termékének (GDP) zuhanásához vezetett, a korona kockázatmentes pénznem. Kijelenthetjük, talán méginkább, mint ezelőtt bármikor, hogy Csehország egyszerűen nem elég gazdag ahhoz, hogy a többi ország hibájába essen és megismételje azokat. Így is éppen elég problémával küzdünk.

Ha nem törött, ne javítsd meg

A fő érv amellett, hogy Csehországnak tartsa meg a koronát, a fenti bölcsességgel tökéletesen magyarázható: egyszerűen nincs mit javítani rajta. 1998 óta a Cseh Nemzeti Bank sikeres, egy inflációs célkövetéses rendszeren alapuló monetáris politikát folytat. Ennek lényege abban áll, hogy az inflációs várakozások gerjesztésével fenntarthatóvá váljon az árstabilitás, melynek következtében növelni lehet a befektetések mértékét, illetve támogatni lehet a gazdaság fenntartható növekedését. Elismerés övezte az átlagosan alacsony inflációt, amely a Nyugat-Európához való gazdasági közeledés idején, ha csak nominálisan is, de kedvező árfolyamot eredményezett.

A hosszútávú árstabilitás egy másik következménye az alacsony nominális kamatláb, amely hozzájárult ahhoz, hogy a hazai piacnak ne kelljen külföldi valutában kibocsátott hitelhez folyamodnia, amely a többi visegrádi országban számos problémát és elégedetlenséget szült.

Az autonóm monetáris politika előny

Az utóbbi évek fejlesztései megerősítették az autonóm monetáris politika gondolatát, melynek megfelelő alkalmazásával kedvező körülmények hozhatók létre. Hasonlítsuk össze a szlovák és cseh helyzetet, ahol a releváns monetáris politikai határozatok által a nominális kamatlábak az alsó határértékig csökkentek. A CNB azonban a korona és az euró közötti árfolyamot egyfajta kiegészítő eszközként használta a defláció elkerülésére és az infláció irányba állítása érdekében.

Mondanom sem kell, hogy a tényleges árak drasztikusan megnövekedtek vagy a hazai politika függvényében – a közvetett adók megváltozásával, vagy a külföldről érkező sokk hatására – mint amilyen az olajárak ingadozása. Ez azonban minden kisméretű, nyitott gazdaságban előfordul, attól függetlenül, hogy ki szabja a hazai monetáris feltételeket.

Nem az ígéretek, hanem a számok beszélnek magukért

Összefoglalva elmondható, hogy a CNB monetáris politikája igen magas hitelességet eredményezett. Egy 2015 áprilisában végzett felmérés alapján a csehek mintegy 70%-a az euró bevezetése ellen volt. A legutóbbi parlamenti és elnökválasztások is bebizonyították, hogy az euró mint olyan a szavazók és támogatók körében is igen népszerűtlen. Mindez tényekkel is alátámasztható, ugyanis az euróövezethez való földrajzi közelség és az övezettel való szoros kereskedelmi kapcsolatok ellenére a cseh gazdaság spontán kialakuló euró-felhasználási szintje Lengyelországgal és Magyarországgal ellentétben igen alacsony, sőt, nem is növekszik.

Míg évtizedek óta a közös valuta támogatása egy felsőbb osztálybeli udvarias gesztusnak számított, addig mára ez inkább a bátorság kinyilvánítása az adott közösségben. 1999 és 2015 között az Európai Unió euróövezeten kívüli országainak (beleértve az Egysült Királyságot) átlagos bruttó hazai terméke (GDP) 2.48%-kal növekedett, addig az eurózóna tagjainál ugyanez a szám mindössze 1.67%. Sajnálatos tény, hogy az eurót bevezető országok közül egynél sem tapasztalható valós GDP növekedés. Az eurózónát ezáltal inkább egy jólétet és gazdagságot romboló, mintsem azt generáló entitásként foghatjuk fel, ráadásul nincs ésszerű okunk azt hinni, hogy ez a jövőben bármikor is megváltozna.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Az euró visszautasítása egyben az európai jövőről való lemondás is

Szerző
Translator
2018. 03. 20. - 08:00
Az euró bevezetése gyakran vitatott téma, főleg választások idején. A csehek az elmúlt 6 hónapban kétszer is szavaztak: egyszer a parlamenti-, majd az elnökválasztások során. Szilárd meggyőződésem, hogy Csehország jövője szorosan fűződik az euró, egy egységes pénznem bevezetéséhez, melynek minden európai ország célkitűzésévé kell válnia.

Kiemelném, az első kérdés nem az, vajon Csehországnak be kell-e vezetnie az eurót vagy sem. Az ország 2003-ban az Európai Unió csatlakozási szerződésének aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát az euróövezeti tagság mellett. Az egyetlen visszatartő tényező az, hogy az ország még nem teljesítette az euró bevezetéséhez előírt konvergencia-kritériumokat (melyek más néven maastrichti kritériumokként is ismertek). Így hát ahelyett, hogy azt kérdeznénk, be kell-e vezetni Csehországban az eurót, a kérdés inkább az, hogy mikor? A csehek többsége viszont ellenzi a közös valuta bevezetését, ezért úgy gondolom, fontos volna kiemelni az euró előnyeit.

Egy lépéssel az európai integráció felé

El kell ismernem, hogy az euró közel sem tökéletes, azonban jelen cikkben elsősorban a pozitív jellemzőit szeretném kihangsúlyozni. Úgy gondolom, hogy az euró bevezetésével Csehország nagyban növelhetné az európai piacon betöltött pozícióját. A nemzetközi átutalások gyorsabbá és többnyire egyszerűbbé válnának. Az átlagembereknek nem kéne többé a termékek árainak összehasonlításakor a korona árfolyamát keresgélni, vagy számológépet használni. Az országok közötti utazás is leegyszerűsödne azáltal, hogy nem kéne valutát váltani.

A jólét záloga

Az euróövezet tagjaként Csehország közösen dönthet, illetve befolyása lehet az azt érintő monteráis politikába. Az eurót bevezető államok közül pozitív példának ott van Szlovákia. Amikor náluk bevezetésre került az euró, az ország túllendült a gazdasági válságon, és a várakozásokkal ellentétben a gazdaság növekedni kezdett, az emberek pedig nem lettek szegényebbek.

A nemzetközi piacon Csehország legnagyobb partnere Németország, ezáltal a közös pénznem használata a kereskedelmet sokkal egyszerűbbé és olcsóbbá tenné. Az exportőrök és importőrök jóval alacsonyabb kiadásokkal üzemelhetnének, hiszen nem kéne aggódniuk az árfolyamváltozással járó költségekkel. Ugyanezen okból kifolyólag a cseh befektetők számára is könnyebbé válna az euróövezetben való tevékenység. Az euró bevezetésével csökkennének a kamatok is, melyek kölcsön felvételekor alacsonyabb visszafizetéssel járnának, mintha ugyanezt a koronában kellen megtéríteni.

Ígéret szép szó...

Mindenekelőtt azt gondolom, hogy Csehországnak tartania kell magát a 15 évvel ezelőtt tett ígéretéhez és minél hamarabb el kell fogadnia az eurót, mint új pénznemet. Ez aligha fog egyhamar bekövetkezni, azonban az erre irányuló munkákat azonnal meg kell kezdneni. Az egyedüli, és egyben legnagyobb akadályt az ország és a közös pénznem között az emberek euróval szembeni álláspontja képezi. Meggyőződésem, hogy bizonyos politikusok euró-ellenes álláspontja tovább növelte az euróval szembeni ellenszenvet a szavazók körében. Azonban ezt a témát máskor és máshol kell majd megvitatni.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

47%
53%

Hozzászólások

Új hozzászólás