Cseh elnökválasztás 2018: eljött az új áramlatok ideje?

3906
47%
53%
Véget ért egy ötéves ciklus, a csehek új államfőt választanak. A Belügyminisztérium nemrég megerősítette, hogy igen magas számú, kilenc fős a jelöltek listája, köztük a jelenlegi elnökkel, Miloš Zemannal, akit bírálói alkalmatlannak tartanak a posztra. A cseh választók elé új politikai programok széles skálája tárul, és bár Zeman továbbra is komoly népszerűségnek örvend, sokakban felmerült, hogy egy új arc a Prágai Várban pozitív hatással lehetne az országra. Számíthatunk-e gyökeres irányváltásra a cseh politikában? Szerzőink Marie Lebeslé, egy prágai egészségügyi iskola hallgatója, és Nicolas-Vincent Eberhard, középiskolai tanuló.

A változás reménye

Szerző
Translator
2018. 02. 17. - 21:30
Demonstrációk, különböző lapok és független szerzők cikkei, valamint viták jelzik a csehek elégedetlenségét elnökükkel, Miloš Zemannal szemben. Zeman egyre szélesebb társadalmi rétegek elvárásait semmibe véve kormányozza az országot. A közelgő választások azonban lehetőséget adhatnak a változásra.

Január közepéig kilenc jelölt próbálja majd meggyőzni a cseh választókat az elnöki pozícióra való alkalmasságáról; kampányaik mostanra elérték csúcspontjukat. A jelenleg hivatalban lévő elnök, Miloš Zeman, állítása szerint nem folytat kampányt. Ennek azonban ellentmond, hogy plakátokon és több televíziós műsorban is láthatjuk. Mindeközben számos szervezet – köztük a Generace s názorem (A vélemény generációja) vagy a Jeden svět na školách (Egy világ az iskolában) – is hangsúlyozza a fiatalok számára, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a közelgő szavazás. 384 iskolában került sor diákválasztásokra, melyeken összesen 43559 érvényes szavazatot adtak le. Jiří Drahoš vegyész, a Cseh Tudományos Akadémia volt elnöke nyerte el a legtöbb szavazatot a jelöltek közül (a voksok 33, 59 százalékával). A cseh diákok új arcot szeretnének az ország élére, miközben az Európai Unió (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) aktív résztvevői is kívánnak lenni. A történelem már igazolta a diákok vezető szerepét az országban bekövetkezett változások esetében. A csehek pedig most ismét változást követelnek.

Igény a polarizált cseh társadalom egyesítésére

Az elmúlt öt év során Zeman egyértelműen megosztotta a cseh társadalmat. Bár ennek nemzetközi hatása kevésbé érezhető, a nép egységét vélemények és elvárások bontják meg. Zeman előszeretettel használ ellenfeleivel kapcsolatban olyan pejoratív kifejezéseket, mint a „prágai kávéház” (Pražská kavárna), utalva a nagyvárosi kávézókban rendszeres politikai vitákat tartó ellenzéki szereplőkre. A megnevezés korábban az európai integrációt támogató pártok bélyegeként szolgált, alátámasztva Vaclav Havel politikáját. Azzal, hogy ellenfeleit ily módon minősíti, Zeman jelentős szakadékot teremtett a „nagyvárosi értelmiség” és az „egyszerű emberek” között. Az elnökjelöltek döntő többsége fő céljául tűzte ki a megosztottság felszámolását és az ország újbóli egyesítését, köztük Pavel Fischer is. A tapasztalt diplomata korábban Havel csapatában dolgozott, valamint Franciaországba akreditált cseh nagykövet is volt. Míg Zeman magatartása öncélú, nem tiszteli a törvényt és sosem kér elnézést sértő viselkedéséért, addig Pavel Fischer udvarias és tisztességes politikát kínál. Michal Horáček szövegíró, vállalkozó és a Fortuna fogadóiroda alapítója szintén a jó vezető szerepét kívánja felvenni, habár elismerte, ez nem lenne egyszerű feladat. Leszögezte azonban, hogy az ország első emberének az a feladata, hogy összehozza, és nem az, hogy szétválassza az embereket.

Új diplomáciai irányvonal

Számos jelölt célkitűzései között szerepel, hogy a Cseh Köztársaság ismét Európa szíveként kerüljön fel a térképre. Az Európai Unió aktív szereplőivé kívánnak válni, megmutatva a választóknak, kik a valódi szövetségeseik, és miért is fontos a nyugati orientáció az ország számára. Emellett felmondanák Zeman kivételesen szoros együttműködését Kínával és Oroszországgal, ilyen tekintélyelvű rendszerek ugyanis nem számíthatnak követendő példának. Marek Hilšer orvos, aktivista és humanitárius arra figyelmeztet, Zemannak szándékában áll külpolitikánk irányvonalát a keleti diktatúrák felé fordítani. Xi Jinping 2016 júliusában tett prágai látogatása előtt Hilšer kifejezte aggodalmát az akkori miniszterelnöknek, Bohuslav Sobotkának amiatt, hogy a kormány „cinikus módon tudomást sem vesz” Kína saját polgáraival szembeni, erőszakos állami fellépéséről. Ebből kifolyólag azt is leszögezte, nem ért egyet a kínai elnök közelgő hivatalos látogatásával. A világ jelenlegi eseményeinek fényében a Cseh Köztársaságnak a demokrácia mellett kellene állást foglalnia, és az emberi jogok tiszteletét szorgalmaznia. Mivel az ország nem is oly rég, az 1989-es bársonyos forradalommal vívta ki a demokráciát, a cseh nemzetnek tisztán és egyhangúan kellene képviselnie érdekeit a külpolitikával kapcsolatban.

Egy csipet élet és energia

Igaz, íratlan szabály, mindazonáltal egy kritikus gondolkodással szemlélő választó számára kulcsfontosságú, hogy a leendő elnök jó egészségnek örvendjen – ez nemcsak a funkciók ellátásához elengedhetetlen, de szükséges a stabil mentális állapothoz, valamint ahhoz is, hogy az elnök ne legyen befolyásolható. Az embereknek erős és aktív elnökre van szükségük, hogy olyan vezető képviselje őket, aki nem támaszt ápolói feladatokat a testőrei felé. Nincs helye tehát ittas állapotnak vagy sértő beszédnek. Dinamikus személyiségre van szükség, aki konkrét elképzelésekkel és tervekkel rendelkezik, aki nem fél ellenfelei kihívásától, és aki készen áll az eltérő nézetek megvitatására. Ez az, ami a csöndes Miloš Zemanról egyáltalán nem mondható el. Ezt az is alátámasztja, hogy elutasított mindennemű kampányt vagy politikai kommunikációt a választásokat megelőzően. Az elnöki hivatalra egyértelműen pozitív hatással volna némi erély és életerő, a csehek pedig tisztességes képviseletet érdemelnek.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

A váltás ésszerűtlen kockázata

Translator
2018. 02. 17. - 21:30
Gazdasági növekedés, jólét, pénzügyi stabilitás és biztonság – a Cseh Köztársaságot még az Európai Uniót sújtó migrációs válság közepette is ezek jellemezték az utóbbi évek során. Annak ellenére, hogy a jelenlegi elnök, Miloš Zeman, nem tekinthető e sikerek fő motorjának, elnöksége nagyon is lényeges, hiszen elősegítette az említett fejlődést. Az alapvető kérdés tehát a következő: az új államfő mennyiben lesz majd képes felülmúlni elődjét.

Kilenc férfi, kilenc különböző elképzelés a Cseh Köztársaság jövőjéről a következő öt évet illetően. Ketten közülük továbbjutnak a hétvégén tartandó első fordulóból, kettejük egyike pedig megnyeri a második fordulót január végén. Jelenleg Miloš Zeman, a hivatalban lévő elnök esélyei a legnagyobbak. Ő óriási népszerűségét a független köztársaság születésekor – 1993-ban – indított gazdag politikai karrierjének, valamint öt éve tartó elnökségének köszönheti. Most folytatná munkáját. Sokéves politikusi gyakorlatával ő a legtapasztaltabb jelölt. A lakosság egy kisebb hányada azonban túl erősnek, vagy – ahogy ők mondják – arrogánsnak tartja Zemant; ez a kisebbség pedig számottevő változást követel.

Egyhangú választási előrejelzések

Más országokhoz hasonlóan, a választásokat nálunk is számos közvéleménykutatás előzi meg. Céljuk az, hogy kiderítsék, a választók preferenciája alapján melyik jelölt indul a legnagyobb eséllyel a győzelemért. A Cseh Köztársaságban azonban nincs különbség az eredmények között: minden egyes előrejelzés Miloš Zeman győzelmét jósolja. A legutóbbi hivatalos felmérésen, nem meglepő módon, Zeman 42,5 százalékkal az első helyen végzett, 15 százalékkal a második, és 30 százalékkal a harmadik helyezett előtt. Emellett minimum 49 százalék voksolna jelenlegi államfőnkre a második körben is – jelentős tehát annak az esélye, hogy megválasztják újabb öt sikeres évre a Cseh Köztársaság élére.
Az egybehangzó közvéleménykutatási eredmények sorában csak egy kivételt találunk, ez pedig az előző hónapban, a középfokú oktatási intézményekben megtartott diákválasztások eredménye. Minden, 15 évnél idősebb tanuló lehetőséget kapott a szavazásra. Így összesen 43559 érvényes szavazat született. Noha a diákok körében nem Zeman a legnépszerűbb – mivel a fiatalok nem tartják elég energikusnak –, mégis második helyen végzett Drahoš mögött, ami semmiképp sem nevezhető bukásnak. Ha az eredményt részleteiben elemezzük, láthatóvá válik, hogy számos technikumban és szakiskolában, illetve egy teljes régióban is Zeman aratott abszolút győzelmet. Az ifjúsági felmérések azonban nem reprezentatívak a valódi választásokra nézve, hiszen a fiatal szavazók jelentős hányada a korhatár miatt nem vehet részt az elnökválasztáson. Ezt az eredményt leszámítva minden más közvéleménykutatás egyértelműen azt mutatja, hogy nem fog változás bekövetkezni az elnök személyét illetően.

Az elmúlt öt év fénypontjai

Fontos rávilágítanunk Zeman legfőbb sikereire: a Cseh Köztársaság jelenleg az Európai Unió legbiztonságosabb tagállama, valamint a legalacsonyabb a munkanélküliségi rátája is (igen, még Németországénál is kisebb). Zeman intelligens politikus stabil véleménnyel, aki pontosan tudja, milyen lépésekre van szükség az ország jólétének növeléséhez – ám nem az a típus, aki mindenre igent mond. Ismeri a cseh többség igényét az Európai Unióból való kilépésre, mivel azonban ez kedvezőtlen a jólétre nézve, igyekszik racionálisan dönteni és – számos regionális útja során – tudatni a társadalommal, hogy az EU a legjobb lehetőség az ország számára. Azonban demokrataként engedélyezné egy népszavazás kiírását a kérdésről. Zeman az életszínvonal további növelése érdekében emellett mélyítette a cseh kapcsolatokat olyan fejlődő országokkal, mint Kína vagy Oroszország, valamint számos terület – úgymint az ipar vagy a gazdaság – potenciális vezetőjével is. Példaként: az előző hónap során az elnök több mint száz vállalkozót vitt magával Oroszországba, hogy új befektetésekről és együttműködésekről tárgyaljanak. Kimondhatjuk tehát, hogy kritikusainak állításaival ellentétben Zeman dinamikus személyiség, egy politikus, akinek valódi tervei vannak a jövőre nézve.

Az újraválasztás hagyománya

A Cseh Köztársaságban egy elnök maximum tíz évig töltheti be hivatalát, tehát két ötéves ciklust vihet végig. Valamennyi korábbi államfőt megválasztották egy második periódusra is, melyből következik, hogy a csehek előszeretettel követik a folyamatosság hagyományát. Úgy vélik, a változások zavart okoznak, és nehezítik a jólétért folytatott küzdelmet. A csehek tartanak a jelentős változásoktól, amit többek között az euro bevezetésével szembeni állandó elutasító magatartásuk is mutat. Úgy vélem, ez a hozzáállás a mostani döntésüket is jelentős mértékben befolyásolni fogja.

 

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

47%
53%

Hozzászólások

Új hozzászólás