A csehek elutasító válasza az uniós költségvetési szerződésre

4540
49%
51%
2012. január 30-án 25 európai ország vezetője állapodott meg a Gazdasági és Monetáris Unió stabilitási, koordinációs és kormányzati egyezményéről. Meglepő módon a brit „nem”-et közvetlenül a Cseh Köztársaság követte. Ez az elutasítás meglehetősen megosztja a cseh politikai színteret.

Logikus lépés

Szerző
Translator
2012. 03. 26. - 10:12
25 európai ország vezetője álllapodott meg a Gazdasági és Monetáris Unió stabilitási, koordinációs és kormányzati egyezményéről. Meglepő módon a brit „nem”-et közvetlenül a Cseh Köztársaság követte. Ez az elutasító válasz több, mint logikus és a cseh érdekeket védi.

Csehország egy olyan parlamentáris köztársaság, melyben a miniszterelnök nagyobb hatalommal bír, mint a köztársasági elnök. Petr Nečas jelenlegi miniszterelnök kiállt a cseh érdekekért a 2012. január 30-án lezajlott brüsszeli európai csúcson. Míg az Európai Unió 25 országa elfogadta azt, Nečas és brit szövetségese ellenvetésüket fejeték ki a meghozni kívánt szerződés ellen. Nečas elutasító válasza nem alaptalan, hiszen egyetlen ember nem rendelkezhet elegendő legitimitással ahhoz, hogy egy olyan kérdésben döntsön, mely a cseh pénzügyi szuverenitást szándékozik korlátozni. A Cseh Köztársaság 2004 májusában történő európai uniós csatlakozásakor megállapítottak szerint a pénzügyi szuverenitás a szuverén állam előjoga. Kizárólag a cseh állampolgárok dönthetnek arról, hogy lemondanak-e vagy sem nemzeti szuverenitásukról.

Az EU olyan államai, mit Görögország, Olaszország, vagy Spanyolország nem képesek felelős gazdasági politikát folytatni. Amennyiben létrejön egy pénzügyi unió, ezen tagállamok tékozlásainak árát azon államoknak kell megfizetnie, melyek a nadrágszíjat szorongatva reformokat hajtanak végre. Az európai vezetők ugyan nem hozzák nyilvánosságra, azoban nyilvánvaló, hogy a pénzügyi unió ezen cél felé halad. Vajon az állampolgárok is ezt a forgatókönyvet kívánják?

 

Petr Nečas - A cseh kormány elnöke 2010 június 28-a óta

Az erre a kérdésre adott válasz homályos, hiszen az európai országok vezetőinek jogköre nem elegendő egy ilyen döntés meghozatalához. Napjaink körülményeit nem lehet összehasonlítani azokkal, melyben ezek a vezetők a választásokat megnyerték. Következésképpen jogkörük elhanyagolható, hanem semmis, egy ilyen következményekkel járó szerződés meghozatalában. Pontosan ezért tette nagyon helyesen a cseh miniszterelnök, hogy nem adott zöld utat ennek a szerződésnek, legalábbis egyelőre nem.

Időnyerés a cseh „nem”-nek köszönhetően

A költségvetési szerződés megosztja a cseh kormánykoalíció berkeit, és az egyetértés valószínűsége csekélynek tűnik. Következésképpen a miniszerelnök kénytelen volt elutasítani a szerződést annak érdekében, hogy időt nyerjen a Cseh Köztársaságnak a szerződést illlető egységes és határozott álláspont kialakítására.

A cseh „nem” ezen felül még két egyéb, helytálló érven is alapul. Először is a Cseh Köztársaság az egyetlen Európai Uniós ország, melynek két ponttal nőtt a gazdasági besorolása akkor, mikor Franciaország elvesztette az AAA besorolását. Következésképpen, Csehországnak nincs szüksége egy szigorú gazdasági intézkedéseket életbe léptető szerződésre. Az ország a brüsszeli megszorítás nélkül is képes egy megbízható pénzügyi és költségvetési politikát folytatni. Ezen felül, az euró mint közös valuta alapításakor az államok egy megbízható pénzügyi és költségvetési politika folytatására kötelezték el magukat. Az Európai Unió konvergenciakritériumainak megfeleően minden tagállam köteles az éves államháztartási hiányátt a GDP 60%-a alatt, illetve annak növekedését 3% alatt tartania. Azonban szinte egyetlen ország sem tartotta tiszteletben ezen két szabályozást, beleértve Franciaországot és Németországot. Mi biztosítaná tehát, hogy ezt az új jelképes szerződést bárki is betartaná?

A cseh „nem“ nem áll útjában annak, hogy a többi ország elfogadja az új uniós szerződést. Ezen felül sehol sincs leírva az, hogy Csehország a későbbiekben nem csatlakozhat ezen szerződéshez. Megállapítható tehát, hogy a cseh miniszerelnök jó stratégiai döntést hozott, a cseh „nem” mindenképp egy racionális válasznak tekinthető.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Az ígéret szép szó…

Szerző
Translator
2012. 03. 26. - 10:12
A Cseh Köztársaság Miniszterelnöke, Petr Necas megtagadta az Európai Költségvetési Paktum aláírását. Döntése súlyosan károsíthatja a Cseh Köztársaság Európai Unión belüli megítélését.

A köztudottan euroszkeptikus Vaclav Klaus elnök boldogan fogadta  Necas döntéséről érkező hírt. Azonban figyelnünk kell egy fontos dologra: az euroszkeptikus nézeteket valló Klaus volt az, aki aláírta a legelső egyezményeket, melyek lehetővé tették a Cseh Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozását. Gyakran hallani azt a felvetést, miszerint az Uniónak vissza kellene térnie egy olyan modellhez, mely inkább gazdasági, mintsem politikai együttműködésen alapszik. Klaus-nak meggyőződése, hogy a gazdasági együttműködés képzi az európai integráció velejét. Azonban Klaus téved. A kezdetek kezdete óta, már az „alapító atyák” korában is egy politikai terv megvalósításáról volt szó. Jean Monnet, Konrad Adenauer illetve Robert Schuman is egy elsősorban politikailag egyesített Európát álmodott meg, melyben béke és jólét uralkodik. Számukra a gazdasági együttműködés csupán egy eszköz volt, mely lehetővé teszi egy biztos lábakon álló politikai integráció létrejöttét.

Az elnöki párt egyetlen ágának befolyása

A jobboldal legnagyobb politikai pártja, a Demokratikus Polgári Párt (DPP), aki a jelenlegi kormánykoalíció szívét alkotja, és melynek tagja az aktuális miniszterelnök, több ágazatot foglal magába. Necas miniszterelnök a Klaus elnökhöz közeli ágat képviseli. Nemzetközi szinten szoros egyöttműködésben áll a brit Konzervatív Párttal, mely a DPP-vel együtt alkotja az Európai Konzervatívok és Reformerek párt bástyáját az Európai Parlamentben. Nagy valószínűséggel a párt ezen euroszkeptikus ágának befolyása a felelős azért, hogy Csehország, Nagy Britanniával egyetemben megtagadta a Költségvetési Paktum aláírását.

Azonban a Cseh Köztársaság nem Nagy-Britannia. A cseh gazdaság erősen függ az eurozóna országaiba irányuló exporttól. Az ezekkel az országokkal történő együttműködés kulcsfontosságú a cseh gazdasági stabilitás megőrzésének érdekében. Azzal, hogy a miniszetelnök nemet mondott, Csehország elvesztette a lehetőségét arra, hogy bebizonyítsa; az Unión belül a prosperáló országok közé tartozik.

Egy állam, aki szereti kéretni magát?

Ezen felül, Necas döntése teljesen váratlanul ért mindenkit. Nagy-Britannia már előre bejelentette a saját elutasító választát, míg a Cseh Köztársaság, egészen pontosan a Miniszterelnök, semmilyen célzást nem tett elutasítási szándékára. Az ilyen magatartás kevéssé mondható szakszerűnek és európai szinten veszélybe sodorja Csehország tekintélyét. A többi tagállam szemében a ország kevésbé megbízhatóvá vált.

A cseh politikának a legfőbb problémája az, hogy nem mutat semmiféle állandóságot. Az ilyen zavarodott döntéseknek köszönhetően, melyek hasonlóak Necas legutóbbi döntéséhez, Csehország elnyerte magának a bajkeverő címet: soha nem elégedett ámde szereti kelletni magát.

Necas nevetséges érvei

Necas legfőbb érve azon alapszik, hogy a Cseh Köztársaság nem vehetne részt a rendszeresen megtartott eurozóna csúcsokon. Ez az érv teljesen gyerekes, akár egy kisfiúé, aki azért bömböl és csapkod maga körül mert nem kapta meg a hőn vágyott játékát. Azért is mondható teljesen alaptalannak az érve, mert csakis a cseh kormány a felelős azért, hogy az ország nem tagja az eurozónának. A gazdasági válság kitörése előtt Csehország teljes mértékig betartotta a Maastricht-i követelményeket, és csak néhány évnyi várakozási idő válaszotta el az eurozónához való csatlakozástól. Azonban az euró bevezetése többé már nem egy gazdasági kérdés, hanem attól függ, hogy Csehország betartja-e vagy sem a Maastricht-i kritériumokat. Csehországban ez egy teljes mértékben politikai kérdés, az euró bevezetése nem állt a kormány érdekében, lévén a döntés népszerűtlen volna.

A valódi érvek politkai eredetűek

Úgy tűnik, hogy a valódi érvek melyek értelmében Necas elutasította a Európai Egyezményt tisztán politkai eredetűek. Necas egyszerűen csak biztosítani szeretné a pozícióját pártjának euroszkeptikus ágán belül. Feltételezhetjük ezen felül, hogy erősíteni szeretné a DPP, és annak erős és befolyásos partnere, a brit konzervatívok közötti partnerkapcsolatot. A politikailag nagyon közel álló Klaus elnök szerepe sem elhanyagolható.

Mindenesetre igen sajnálatos, hogy a cseh képviselők nem tartják be ígéreteiket és ezáltal rombolják a Cseh Köztársaság tekintélyét, mindezt csupán azért, hogy megvédjék a személyes érekeiket az ország belpolitikai életében.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

49%
51%

Hozzászólások

Új hozzászólás