Szlovákia az Európai Unió és a Visegrádi Négyek között

4952
42%
58%
Az úgynevezett "Visegrádi Négyek" ("V4") együttműködés a közép-európai Lengyelországot, Magyarországot, Szlovákiát és a Cseh Köztársaságot foglalja magában. A V4 egy erős közép-kelet-európai érdekcsoportot képvisel az Európai Unión (EU) belül. Szlovákia a Visegrádi Négyek erős tagja lehetne, de jelenleg más a helyzet. Vajon Szlovákia az EU magja mellé áll vagy a V4-el való szoros együttműködést választja majd?

A szlovák áramlat változni fog

Szerző
Translator
2018. 07. 05. - 15:50
Jelenleg egyáltalán nem rózsás a helyzet a V4-ben. Valójában csak egy "V2" együttműködést láthatunk most. Magyarország és Lengyelország továbbra is kölcsönösen támogatják egymást, de Szlovákia és a Cseh Köztársaság egyre közelebb és közelebb áll az EU nyugati oldalához.

Tavaly a V4 erősen lobbizott az EU-ba érkező menekültek és bevándorlók hulláma ellen. Annak ellenére, hogy a V4 hivatalosan továbbra is ellenzi az EU-ba irányuló migrációt, a V4-en belül megváltozott a helyzet. A szlovák és a cseh kormányok valószínűleg felismerték, hogy a jövőbeni szoros együttműködés az EU magjával több előnnyel jár, mint ha az "engedetlen" V4 pártjára állnak. A szorosabb EU integráció előnye nemcsak az azonnal elérhető Euro-forrásban rejlik, hanem a tagállamok jövőbeli integrációja is vonzó gazdasági ígéretként szolgál.

Az EU-nak gazdasági és jogi kérdésekben döntési hatalma van a V4 felett. Például Szlovákia és Magyarország éppen most kapta meg az Európai Bíróság döntését, amely elutasította a migrációs kvótákkal szembeni követeléseiket. Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke, megjegyezte: "El kell fogadnunk ezt a döntést, de még mindig megoldhatjuk a migrációs válságot másképpen". Ez azt jelenti, hogy szeretné támogatni azokat az országokat, például Olaszországot és Görögországot, amelyek a menekültek és bevándorlók elsöprő hullámaival küzdenek, de nem kvóták segítségével. Úgy gondolja hogy Szlovákia támogathatja ezeket az országokat határaik védelmével és a menekülteknek küldött élelmiszerellátmányokkal. De határozottan nem az EU-n belüli menekültek kvótarendszer alapján történű újraelosztásával.

Tény, hogy minden V4 ország függ a nyugat-európai országok befektetőitől és munkáltatóitól, valamint az EU más részeibe történő exportjától. A pozitív gazdasági ígéretek elvesztése jelentősen károsíthatja a V4 egészének gazdaságát. A rossz kapcsolat az EU-val el is tántoríthatja az új befektetőket.

Másrészt az aktív V4 tagság Szlovákia számára magasabb fokú kulturális együttműködést és védelmet jelent a térségben a harmadik országokból származó bevándorlók ellen. Az erősebb V4, vagyis az erős regionális együttműködés és a regionális identitás azonban nem olyan dolgok, amelyet az EU szívesen lát. Az EU nyomást gyakorol az országokra, hogy az Európai Unió egységére összpontosítsanak, és egy erős V4 akadályozza ezt az egységet.

A kemény mag vonzereje

Az EU úgynevezett kemény magjába a régi tagállamok tartoznak bele, például Németország és Franciaország. Mi fog történni, ha Szlovákia is ezen mag részévé válik? Először is, a több EU több ígéretet jelent. Az EU magasabb menedékkérő kvótákat fog követelni. De R. Fico erről nem beszél. Csak az ezekkel az országokkal folytatott szoros együttműködés előnyeit hangsúlyozza: a szociális és munkaerőpiaci előnyöket és a többit. A szlovákok nemzeti érdeke a bevándorlás korlátozása Szlovákiába, amit R. Fico hozzáállása és beszédei is tükröznek. De most nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy Fico miniszterelnök szívesebben állna a V4 helyett az EU keménymagja mellé, a gazdasági biztosítékok és az euróalapok miatt. Ez persze paradoxon, mivel R. Fico ellenezte az EU migrációs politikáját és a menedékkérőket újraelosztó kvótákat. Különösen a legutóbbi parlamenti választások előtt tiltakozott hevesen ezen eljárások ellen! Most azonban csak az EU magjához való csatlakozásról és az ezzel járó előnyökről beszél. Nemrégiben a miniszterelnök azt mondta: "Nagyon érdekel a regionális együttműködés a Visegrádi Négyekkel, de Szlovákia létfontosságú érdeke az EU."

Az EU magjával való szoros együttműködés Szlovákia számára közös európai hadsereget, magasabb minimálbért, esetleg alacsonyabb adókat eredményezhet... de vajon a szlovákok el tudják-e fogadni az EU közös menekültügyi és bevándorlási politikáját? Ez elég valószínűtlen. Az EU magja végül egy új, nagyobb hatalommal rendelkező állammá válhat. Azt, hogy belépjenek-e ebbe a magba, Szlovákia állampolgárainak, nem pedig a politikusoknak kellene eldönteni.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Szlovákia történelme egyértelmű: "a Visegrádi Négyek (V4) már jóval az Európai Unió előtt itt voltak"

Szerző
Translator
2018. 07. 05. - 15:50
Az a tény, hogy a Szlovák Köztársaság az Európai Unió (EU) egyik vezető állámá kíván fejlődni, nem rossz, sőt, valójában nagyon jó ambíció. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Szlovákia viszonylag kicsi a többi európai országhoz képest, ezért természetesen kevesebben képviselik az Európai Parlamentben, és ennélfogva kisebb a hatalma is. Szlovákiának egyedül kevés esélye van az Európai Unió integrálására a Visegrádi Négyekkel (a továbbiakban: V4) való összefogás nélkül.

A V4 politikai jelentősége Szlovákia számára

Az Európai Unió (EU) valamennyi tagállama képviselteti magát az Európai Parlamentben, de például Németországnak 96, Franciaországnak 74, míg Szlovákiának csak 13 képviselője van, így a szlovákoknak igazán kicsi az esélyük, hogy bármire is döntő hatást gyakoroljanak.
Szlovákia csak akkor léphet előre az EU-s ranglétrán, ha önmagához hasonló államokhoz csatlakozik, mint például a Cseh Köztársasághoz vagy Magyarországhoz, és itt el is érünk a V4 egyik legfontosabb feladatához. A közös EU-V4 együttműködés révén Szlovákiának nagyobb hatalma van ahhoz, hogy elérje, amit akar.

A V4 történelmi jelentősége Szlovákia számára

A V4 azonban több, mint egy regionális közösség. Tájainak ugyanaz a történelme, hasonló a nemzeti identitásuk, kultúrájuk, mentalitásuk. A V4 tagság nagyon fontos Szlovákiának. Történelmét áttekintve megdönthetetlen tényeket találunk ennek alátámasztására.

A Visegrádi Négyek 1991-ben három szomszédos állam (a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság) közösségéből alakult. Csehszlovákia 1993-as felbomlása és a szocializmus összeomlása óta pedig 4 szomszédos államból áll. Jelentõs szerepe volt az egyes államok totalitárius rezsimeiből a demokráciába való átmenetében. Ezek az országok több mint 20 éve segítik egymást.

Ez a közösség több, mint egy politikai szervezet; ez 4 olyan ország természetes uniója, amelyek közös történelme több mint 1000 évre nyúlik vissza. A V4 már jóval azelőtt létrejött, hogy Szlovákia belépett volna az EU-ba; a Szovjetunió szétesésekor alapították, és a történelemből tudjuk, hogy a rendszerváltás és az állam külpolitikai irányultságának ezzel járó változása igen megterhelő folyamat. A kommunista rezsimek összeomlása után ezen országok együttműködése fontos szerepet játszott. Az egész erőfeszítést alátámasztotta, hogy ezek az államok gyakran ugyanazt az utat járták be, például a NATO-hoz való csatlakozásukban és 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz.

A V4 tagság nem akadályozza az EU integrációt

Előre haladva láthatjuk, hogy a V4 jelentősége csak nőhet a mélyülő európai integrációnak köszönhetően, ami végső soron ahhoz a szélsőséghez vezethet, hogy az európai identitást kell a nemzeti identitás és sajátosságok felé helyezni.

Végezetül hozzá kell tenni, hogy a V4-csoport nem az európai integrációs törekvések alternatívájaként merült fel és nem is próbált versengeni a meglévő, működő európai struktúrákkal. Tevékenységei semmilyen módon nem vezetnek elszigetelődéshez vagy a más országokkal való kapcsolatok gyengüléséhez. Éppen ellenkezőleg, ennek a csoportnak az a célja, hogy ösztönözze az együttműködést, egymás támogatását és fejlesztését minden ország, különösen a szomszédosak esetén.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

42%
58%

Szlovákia történelme egyértelmű: "a Visegrádi Négyek (V4) már jóval az Európai Unió előtt itt voltak"
Szerző
Translator

Hozzászólások

Új hozzászólás