Törvényben tiltanák meg a franciák a családtagok parlamenti foglalkoztatását?

2291
47%
53%
François Fillont, a francia jobbközép párt (Les Républicains – Köztársaságiak) jelöltjét tavaly év végén a tavaszi elnökválasztások fő várományosaként tartották számon. Esélyei azonban látványosan csökkentek miután az ügyészség nyomozást indított több, feleségét érintő foglalkoztatási üggyel kapcsolatban. A francia sajtóban hetek óta cikkeznek arról, hogy a jobboldali politikus feleségét és gyermekeit is foglalkoztatta parlamenti asszisztenseként. Az alábbi vitacikkekben két francia szenátor osztotta meg velünk véleményét az ügy nyomán felszínre került elvi kérdésről.

Válasszuk el a magánszférát és a közéletet!

Szerző
Translator
2017. 02. 19. - 20:00
Ideje véget vetni annak a régi gyakorlatnak, hogy egyesek saját hozzátartozójukat foglalkoztatják képviselői csapatukban.

Még ha a rokon által végzett munka valós is, már a puszta jelenléte megzavarja a hatékony és ésszerű csapatmunkát. Megoldhatatlan dilemmaként merülhet fel a kérdés, hogy a házastársnak vagy gyermeknek azért van-e igaza egy szakmai kérdésben, mert a szóban forgó probléma szakértője, vagy csupán azért, mert a képviselő hozzátartozója? A részrehajlás kockázata folyton jelen van, és még ha alaptalan is a gyanú, automatikusan és jogosan merül fel a többi kollégában. Egy képviselőnek mindig a köz érdeket kell szem előtt tartania. De vajon sikerülhet-e neki, ha saját csapatán belül is magánérdekeket helyez előtérbe?

A munkatársaimat a képességeik alapján és a szenátusban végzett feladataimnak megfelelően foglalkoztatom; a csapatom fele egyébként nem is rendelkezik tagsággal a pártban, amelyhez tartozom!
Éppen ezért pártolom, hogy egy képviselő vagy egy szenátor ne foglalkoztathassa a saját hozzátartozóját.
Az európai parlament korábbi alelnöke, Gérard Onesta (Zöldek) szorgalmazta és vezette be először ezt az előírást, amelyet a német parlamentben is alkalmaznak, s amely eddig mindkét parlament esetében csak előnyökkel járt.

Annak ellenére, hogy úgy gondolom, Franciaországban szükséges törvényben szabályozni a kérdést, nem árt tisztában lenni a ténnyel, hogy ezzel korántsem lehet elejét venni az összes érdekellentétnek és, hogy egy hasonló jellegű törvényt könnyedén ki lehet játszani. Mi a helyzet például a képviselő szeretőjével, akivel nincs formális családi kötődése, vagy a „ha alkalmazod a feleségemet, majd felveszem a fiadat” elv alapján működő kölcsönös szívességekkel?

A hosszú távú megoldás érdekében a képviselőtől elvárható, hogy szilárd erkölcsi magatartást tanúsítson, és biztosítani kell számára a lehetőséget, hogy amennyiben kételye merül egy esetleges érdekellentéttel kapcsolatban, kikérhesse egy etikai bizottsághoz hasonló testület tanácsát. A francia szenátusnak van etikai bizottsága, melynek jómagam is tagja vagyok. Kénytelen vagyok azonban elismerni, hogy túlságosan ritkán kérik ki a bizottság véleményét ilyen jellegű kérdésekben, és hogy főként a nemrégiben megválasztott fiatal képviselők élnek ezzel a lehetőséggel. Ez egyrészt sajnálatos, másrészt viszont pozitív fordulatot jelez a képviselők újabb generációjának körében.

Végezetül, véget kell vetni a kezdetleges, „céhes” jellegű képviselői munka hagyományának, amelynek keretében egyesek a házastársukat és gyerekeiket foglalkoztatják. Egy új korszakot kell nyitni, amelyben a képviselői munkához biztosítottak a megfelelő feltételek. Ugyanis amíg egy francia képviselő jelenleg csak 2-3 alkalmazott fizetését tudja biztosítani a rendelkezésére álló keretösszegből, addig egy német képviselő a számára meghatározott keretből 5-6 tisztségviselőt, köztük egy kabinetfőnököt is alkalmazhat!

André Gattolin jelenleg Hauts-de-Sein megye szenátora

A cikk a Duel Amical és a Le Drenche együttműködésének köszönhető. Eredeti szöveg megtekintése a le Drenche-on.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Nem a családtagok átlátható foglalkoztatásával, hanem a fiktív munkahelyekkel van a gond

Szerző
Translator
2017. 02. 19. - 20:00
Az aktuális hírek rendkívül leegyszerűsítő vitába akarnak minket beletaszítani: a családtagok foglalkoztatása mellett, vagy ellen érveljünk? Pedig a kérdés valójában az lenne, hogyan küzdjünk a fiktív munkahelyek és a barátok közötti ügyeskedések ellen.

Az elmúlt hetekben a képviselők és szenátorok szokás szerint nagy médianyomás alatt reagáltak. Nyilatkozataikban csak arra figyeltek, hogy összhangban legyenek a közvéleménnyel és megnyugtassák az állampolgárokat. Megalapozott érvek nélkül, olykor demagóg módon szorgalmazták, hogy a Parlament fogadjon el olyan törvényt, amely megtiltja a képviselők számára a családtagok foglalkoztatását.
Arra azonban már kínosan ügyeltek, hogy a politikai barátok és aktivisták alkalmazása, a családi kapcsolatok pontos mértéke, vagy a parlamentben és a közigazgatásban a munkaerő felvételére jellemző egyéb sajátosságok ne kerüljenek szóba.

A kapkodás, hogy mindenáron jó képet fessünk magunkról,olyan valós kérdésekről tereli el a figyelmet, mint az átláthatóság és az etikapolitikában betöltött szerepe. Az állampolgár többet érdemel kliséknél és jó szándéknál, mivel elsősorban erkölcsösséget, tetteket és bizonyítékokat vár.

Ennek a cikknek a megírására azért kértek fel engem a Drenche-tól, mert feleségemet jómagam is félállásban parlamenti asszisztensi munkakörben alkalmazom. Házastársam neve munkaszerződése első napjától kezdve szerepel a blogomban a munkatársak jegyzékében, valamint a Szenátus alkalmazottainak listájában. Feladatkörei és fizetése szintén átláthatók.

Az állampolgárok képviselőkkel szembeni bizalmatlanságának számos oka van: a különféle botrányok, a politikai vezetők eltávolodása a valóságtól, a kettős mandátumok, a közpénzek kezelésének átláthatatlansága, a politika professzionalizálódása, stb. Éppen ezért hangsúlyoztam mindig, hogy képviselői munkánkat rendkívül fontos átláthatóvá tenni.

Mivel a mi esetünkben közpénzek forognak kockán, akármelyik munkatársról is legyen szó, a munkaköri leírás, a szervezési és jóváhagyási eljárások ugyanúgy, ha nem még inkább kötelezőek, mint egy vállalatnál. A munkahelyek harmadik fél általi értékelése szintén jó módja annak, hogy bizonyítsuk a családtagok, vagy egyéb személyek foglalkoztatása valós. Ezért 2016 februárjában kezdeményeztem a parlamenti kabinetem AFNOR általi értékelését a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében, ezzel is mutatva elkötelezettségemet az átláthatóság és a családi foglalkoztatás témájának megvitatása iránt.

A mai vita rávilágít arra, hogy sürgősen le kell ülni a civil egyesületekkel és újra kell gondolni a politika világát. A politikának nyitnia kell a civil társadalom felé, amelytől eltávolodott, és vitát kell kezdeményeznie. Mindezt azonban higgadt légkörben kell megtenni, nem pedig kapkodva egy adott ügy margóján.

Az út hosszú, de végig kell rajta mennünk, hogy bebizonyítsuk, demokráciánk egészséges.

Henri Cabanel borász és L’Hérault megye szenátora

A cikk a Duel Amical és a Le Drenche együttműködésének köszönhető. Eredeti szöveg megtekintése a Le Drenche-on.

 

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

47%
53%

Nem a családtagok átlátható foglalkoztatásával, hanem a fiktív munkahelyekkel van a gond
Szerző
Translator

Hozzászólások

Új hozzászólás