Cseh Köztársaság: a nyugati demokrácia-modell gyengülése?

2910
44%
56%
Az euroszkepticizmus erősödésével a Cseh Köztársaság meghatározó változásokon ment keresztül az utóbbi években. Vajon ez egyszerűen a körülmények összejátékának köszönhető, vagy egy alapvető felfogásbeli változás megnyilvánulásáról van szó? Az alábbiakban ellenkező perspektívákból közelíti meg a helyzetet két cseh diák; Simon Trantina, aki Prágában tanul és Alexandra Siamiova, aki Franciaországban végzi egyetemi tanulmányait.

Az Európai Unió és Csehország: közelgő szakítás

Szerző
Translator
2018. 07. 08. - 19:00
Vajon a Cseh Köztársaság tapasztalhatta a nyugati modell hanyatlását az utóbbi időben? Az ország mindig is egy híd összekötő szerepét töltötte be Kelet- és Nyugat-Európa között. Ebből adódóan a csehek rendkívül kötődnek Közép-Európa fogalmához, hiszen ez is hangsúlyozza a közvetítő szerepüket. A 20. század folyamán ez a 11 milliós lakosú kis ország többé-kevésbé önkéntesen sodródott kelet felé a kommunizmus erősödése és a szovjet megszállás miatt. Ugyanakkor az 1989-es forradalom után a totalitarizmusból frissen szabadult ország befogadta a nyugati értékeket, melyek azonban most több okból kifolyólag veszélyben vannak.

Unió-ellenes érzések kezdtek terjedni Csehországban. Egy friss kutatás szerint a csehek csupán 37%-a bízik meg az EU-ban. Ez a szám 5 évvel ezelőtt még 50-60% között volt. Bár nem bízhatunk vakon a felmérések adataiban, egy ilyen változás nem hagyható figyelmen kívül. Továbbá igen világosan megfigyelhető ezen adat fejlődése nem csak az utóbbi évek grafikonjain, hanem a cseh népesség Unióhoz való hozzáállásán is.

Potenciális Czexit?

Az Európai Unió a nyugati modellt testesíti meg – egy platformot képez, amely összeköti a nyugati, keleti és a kettő közti országokat. A Cseh Köztársaság hidat képez a nyugati világgal számtalan közös paktum, megállapodás és szerződés által. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ha az ország távozik az EU-ból, számos területen elveszti az uniós tagsággal járó előnyeit és ezekkel együtt a Nyugat-Európával való jó kapcsolatát is. Ennek ellenére a cseh nemzet hajlik a kilépés felé. Miért?

Rengeteg ok magyarázhatja ezt az új jelenséget. Először is, szóba kerülhet az Unió közvetlen hibáztatása, példaként felhozva az eurozóna adósságválságát. Ugyanakkor elég valószínű, hogy a legnagyobb problémák forrása nem is annyira az EU kudarcaiból, sokkal inkább a cseh népesség egy részének mentalitásából eredeztethető.

Sőt, a cseh polgárok ezen részének száma egyre inkább növekedett az elmúlt időben, főképp az utóbbi pár hónapban. A közelgő parlamenti választásokkal felvetődött az EU-ban maradás kérdése, amely a politikai pártok programjainak egyik leggyakoribb témáját képezte.

De miért ez a helyzet? A legegyértelműbb „tettesek” azok a populista politikusok, akik szerint az Európai Unió felelős a migránsválságért. Az, hogy a kvótarendszer az ideális megoldás, vagy nem, más kérdés, viszont az tagadhatatlan, hogy a populista politikusok kihasználták a helyzetet a bűnbakkeresésre és kiélvezték a választók bizalmát.

Politikusok által táplált euroszkepticizmus

Az cseh euroszkepticizmus feltörése Václav Klaus elnökségének második szakaszában kezdődött, aki 2003 és 2013 között töltötte be ezt a pozíciót. Klaus nem értett egyet az új indítványokkal és európai paktumokkal, így politikája a cseh euroszkepticizmus kezdetét jelöli. A migránsválság kirobbanása után a Cseh Köztársaságban elszaporodtak azok a populisták, akik ezt az irányt követték. Az érdekes dolog ebben az, hogy az ország statisztikáit és azokon belül is a pénzügyi kimutatásokat vizsgálva egyértelműen észrevehető, hogy a Köztársaság sokkal több pénzt kapott az európai költségvetésből, mint amennyit befizetett, legfőképpen az EU-s támogatásoknak köszönhetően.

Az EU figyelmen kívül hagyott jótevő szerepe

Ennélfogva, a cseh kormány egyre kritikusabbá válik az Európai Unió újításaival szemben. Ha e helyzethez még hozzávesszük a bevándorlási kvóták megtagadását és a politikusaink arrogáns és lenéző viselkedését, hálásak lehetünk, hogy az Unió még nem szabott ránk ki szankciót. A kvóták egyenes elutasítása rendkívül ellentmondásos; a mai napig a Cseh Köztársaság csupán 12 migránst fogadott be és őket is bíztatta a továbbvándorlásra nyugat felé, Németország, Franciaország, vagy az Egyesült Királyság kedvezőbb gazdasági adottságaira hivatkozva. Ezen felül a csehek többsége hajlamos elfeledkezni mindazon előnyökről, melyeket az Uniós tagságunk kínál; például az áruk és a polgárok szabad mozgásáról, ami biztosítja az ország vonzó imidzsét gazdasági és turisztikai értelemben, az államnak hozott jólétről, vagy a nagy értékű fejlesztési támogatásokról... Sajnos a populisták sikeresen ferdítették el a helyzetet és elérték, hogy az emberek elfelejtsék mindazon jót, amit az EU kínál, ráadásul az apróbb hátrányainak kihasználásával szereztek szavazatokat. Így kimondható, hogy a Cseh Köztársaság nem csak a nyugati modell, hanem az Európai Unió által közvetített értékek hanyatlását éli át.

Végezetül szeretném kiemelni, hogy a „Szabadság és közvetlen demokrácia” párt, amely EU- és migránsellenes pártként van számon tartva, csupán a szavazatok 10%-át szerezte meg a parlamenti választásokon.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

A Cseh Köztársaság és az Európai Unió: egy tartós barátság

Translator
2018. 07. 08. - 19:00
A Cseh Köztársaság egy nagyon kicsi ország, amelyet rendkívül hízelgően „Európa szívé”-nek becéznek. Ez kedves bók, ugyanakkor szent felelősség is, hiszen látott bárki valaha élőlényt szív nélkül? Hirtelen világossá válik, hogy annak érdekében, hogy Európa működjön, az Uniónak szüksége van a Cseh Köztársaságra. Ez megmagyarázza azt a jóindulatot, amellyel az EU az ország felé viseltetik. Hogy a Köztársaság az utóbbi időben a nyugati modell hanyatlását tapasztalná? Dehogy, hiszen semmi oka nem lenne rá.

Félrevezető felmérések

Igaz, hogy a csehek csupán 37%-a gondolja azt, hogy a Cseh Köztársaság elköteleződése az Európai Unió iránt kedvező hatással van az országukra. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a maradék 63% ellenséges lenne az EU felé. Ellenkezőképp; a válaszadók nagy része (45%) közömbösnek tartja magát az Európai Unióval kapcsolatban. Az emberek nem sodródnak el a nyugati értékektől, egyszerűen csak nem tudnak kiigazodni mindabban, ami jelenleg Európában folyik; migrációs válságok, Brexit? Abszolút lehetséges visszanyerni a lakosság bizalmát az Unió hozzájárulásait hangsúlyozva, például emlékeztetve őket arra, hogy az elköteleződés 10 éve alatt a Cseh Köztársaság közel 1,3 milliárd eurót kapott, mellyel lehetősége nyílt arra, hogy felújítson 2000 km-nyi infrastruktúrát, 72000 új munkahelyet hozzon létre stb. Fontos kiemelni, hogy a fenti kérdőív (Eurobarometer) csak 500-1500 lakost célzott meg, ami kevésbé megbízhatóvá teszi az eredményeket.

Rendkívül aktív részvétel

Annak érdekében, hogy a Cseh Köztársaság visszafizesse a neki adott összegek legalább egy részét, a (szociáldemokrata) miniszterelnök bátorítja az ország részvételét számos európai projektben; például a cseh kutatók jelenleg a nukleáris erőművek kockázatának minimalizálásán dolgoznak egy ilyen projekt keretében. A migrációs válságra tekintettel a miniszterelnök pénzügyi támogatási szándékát fejezte ki a líbiai tengeri határvédelem kialakításával kapcsolatban annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az ezen afrikai országból érkező migrációs hullám.

Ez bizonyíték arra, hogy a Cseh Köztársaság hajlandó kivenni a részét a migrációs válság európai kezeléséből annak ellenére, hogy az ország még sosem tapasztalt meg nagy vándorlási hullámot.

Fiatalok előtérben

A migrációs válságról beszélve, a menekültek alkalmankénti áthaladása kis országunkon mindig diákmozgalmak által nyújtott szolidaritási gesztusok kíséretében történt, mely mozgalmakban nehéz euroszkeptikusokat találni. A menekültek tehát tisztában vannak az Európai Unió által nyújtott előnyökkel, úgymint az Európán belüli szabad utazás lehetőségével, vagy az EU által, projektjeik kivitelezésére biztosított támogatásokkal, az európai tanulmányi programokban való részvétel lehetőségével, hiszen a külföldi tanulmányokhoz való hozzáférés könnyebb az európai programok (Erasmus) keretében. Egyre több fiatalra vannak hatással ezek az európai programok, de a fiatal generáció az, amely még nem nagykorú, azaz még nem adhat hangot választásokon vagy felméréseken, hiszen még nem „felnőttek”. Ha van is csökkenés a százalékokban, azokat hamarosan kétségtelenül felzárkóztatja az új, európai intézkedések által motivált generáció.

Egy biztos európai jövő…

…legalábbis az elkövetkezendő négy évben. A múlt hétvégén megtartott választások a szavazatok 30%-át hozták az ANO (’IGEN’, csehül) pártnak, melynek elnöke, a milliárdos Andrej Babiš győzelmi beszédében kijelentette: a pletykákkal ellentétben az ANO EU-párti és nem áll szándékában elhagyni azt. Ezt nyugodtan elhihetjük neki, hiszen a párt vezetője már megtapasztalta az Unió előnyeit; rendőrségi eljárás folyt a cége ellen az európai támogatások megsértésével kapcsolatban.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

44%
56%

Hozzászólások

Új hozzászólás