Szükség van-e föderális Európára?

2598
45%
55%
A Brexit, a migrációs válság és a növekvő terrorveszély előtérbe helyezte az Európai Unió jövőjéről folytatott vitákat. Nemzetállam vagy föderális Európa? Valahogy mindig erre az alapvető kérdésre lyukadunk ki. Néhány érv pro és kontra.

A föderális Európa előnyei

Szerző
2018. 05. 30. - 13:28
Sokan állítják, hogy az Európai Unió veszélyezteti a tagállamok szuverenitását, Európa azonban még mindig messze van a föderális berendezkedéstől. Pedig egy föderális Európának több előnye is lenne.

A föderáció szó azt jelenti, szövetség, ezáltal a föderalizmus olyan szervezet, amelyben a résztvevő felek közös jogrendszerrel, intézményrendszerrel, közös politikával rendelkeznek. Az európai föderalizmus alapja az lenne, ha az államok közös hadsereget, parlamentet állítanának fel, melyet közös költségvetésből finanszíroznának. Kérdés, az európai föderalizmusra a magyaroknak szüksége van? Válaszom: igen.

A közös hadsereg előnyei

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a jelenlegi Európai Unió nem egyenlő a föderalizmussal, mivel nem rendelkezik közös hadsereggel és közös gazdasággal.

A közös védelempolitika az EP-be látogató francia elnök szerint is fontos

Az európai föderalizmus legfőbb célja, véleményem szerint az lenne, hogy az államok békésen együtt tudjanak élni. Ezt szolgálná a közös hadsereg is, mely az európai országok biztonságáért vállalna felelősséget. Ez napjainkban rendkívül fontos, mivel a terrorizmus kezdi bevenni Európát és ellene együtt sokkal könnyebb harcolni.

Szuverenitás és egységes gazdaságpolitika

Fontos, hogy az európai föderalizmus nem lehetséges egységes gazdaságpolitika nélkül. Erről sokak úgy gondolkodnak, hogy abban az esetben, ha ez létrejönne, megszűnne az államok szuverenitása. Ha egységes Európai Parlament vezetné a föderális Európát, akkor minden állam képviselője döntéshozatali joggal rendelkezne. Ezáltal az országok szuverenitása sértetlen maradhatna. Európa csakis egységes szövetséggel tudja felvenni a versenyt a nagyhatalmakkal: Kínával, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is szorosabb integrációt szeretne

Az egységes Európa megteremtése az eurózóna kiterjesztésén alapszik. Szükséges, hogy azok a tagországok, amelyek még nem tagjai a zónának, elkötelezzék magukat az euró bevezetése mellett! Az EU-nak haladéktalanul ki kell építenie a bankuniót, hogy végleg eltörölhessék az európai bankok eddig folytatott nemkívánatos pénzügyi lépéseit, és lecsökkenthessék az idegen valutában történt eladósodottságot, amely sok európai polgár számára jelent megoldhatatlan terhet. Az eurózónának saját pénzügyi rendszerrel kell rendelkeznie, amellyel képes hozzájárulni a gazdaság stabilitásához.

Továbbá fontos megérteni, hogy a mai világ globalizálódott, így az olyan egységek állják meg a helyüket, mint, amilyen az európai föderalizmus.

1. kép forrása: Flickr

2. kép forrása: Flickr

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Őrizzük meg a szuverén nemzetállamok Európáját!

2018. 05. 30. - 13:33
Bármennyire is erőlteti néhány nyugat-európai vezető a föderális Európa gondolatát, az állampolgárok többsége nem ért egyet velük. Az embereknek jó okuk van ellenezni a föderalizmust.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével jelentős szereplőt veszítenek a föderális Európa ellenzői. Ezt láthatóan a mélyebb integráció pártján álló európai elit is felismerte.

Juncker és Macron a föderáció mellett

Jean- Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke 2017 szeptemberében tartotta meg az Európai Unió jövőjéről szóló beszédét. Többek között ismertette, hogy a jövőben minden EU-s tagállamnak indokolt lenne csatlakoznia az eurózónához. Kitért arra is, hogy szükséges egy szuperelnöki pozíció létrehozása az Unióban. A jövőben azt is megtiltaná, hogy a nemzetállamok saját hatáskörükben úgynevezett stratégiai beruházásokkal kapcsolatos döntéseket hozzanak, bevezetné, hogy minden ilyen döntést engedélyeztetni kelljen az EU illetékes szervezeteivel.

Néhány héttel Juncker elnök beszéde után, Emmanuel Macron francia elnök is ismertette Európa vízióját a Sorbonne egyetemen tartott előadásában. Juncker óvatos hangvételű, minden tagállamnak kedvezni próbáló beszédéhez képest Macron még egyértelműbben fogalmazta meg egy szorosabb integráció és a föderális Európához vezető út lépéseit. Macron közös határvédelmet, külön eurózóna pénzügyminisztert, nemzetek feletti, transznacionális listán megválasztott Európai Parlamenti képviselőket, közös költségvetést az eurózóna államainak, európai szintű tranzakciós adót, európai menekültügyi hatóságot, valamint európai ügyészséget szeretne. A francia elnök szerint: „Európa már most többsebességes, ezért nem kell félni azt kimondani, és azt akarni”.

Angela Merkel német kancellár üdvözölte Macron szorosabb Európai integrációt célzó terveit. Macron intenzívebb együttműködést kínált Németországnak, így kirajzolódni látszik egy francia-német tandem által irányított Európai Unió.

Az európai polgárok a föderalizmus ellen

Az Európai Egyesült Államok létrehozása, nemcsak a nemzeti szuverenitás csökkenésével járna, hanem a nemzetállamok megszűnését is eredményezné. Ez az elképzelés egy felülről irányított folyamat, amely szembe megy az állampolgárok akaratával és a tagállamok szándékával. Az öreg kontinens vezető politikusai saját érdekeiket szem előtt tartva rákényszerítik a tagállamokra integrációs elképzeléseiket, így létrehozva a központi hatalom által irányított Európát.

Az elmúlt három évben a Századvég Alapítvány vezetésével az EU 28 tagországára kiterjedő közvélemény-kutatás készült azzal a céllal, hogy megvizsgálja az európai állampolgárok véleményét az unió jövőjét leginkább érintő kérdésekben. A közvélemény-kutatás egyedülálló módon, az eddigi legszélesebb körben, országonként 1000, azaz összesen 28.000 véletlenszerűen kiválasztott, felnőtt korú személyt kérdezett meg. A Project 28 elnevezésű kutatás idén februárban elkészített felmérése tökéletesen alátámasztja, hogy a Macron féle föderális tervek szembe mennek az EU-s állampolgárok véleményével. 

A Századvég kutatási eredménye

Az EU-s tagállamok polgárainak többsége úgy gondolja, hogy több nemzeti szuverenitásra és kevesebb európai integrációra van szükség. A föderális Európa gondolatának nincs társadalmi támogatottsága, így az ezt figyelmen kívül hagyó, szorosabb integráció párti európai vezetés szándékai szembe mennek a népi akarattal, és antidemokratikus módon próbálják saját érdekeiknek alárendelni a szuverén tagállamokat.

Az európai démosz hiánya

A világon számos föderális állam létezik és működik hatékonyan. A szövetségi állami berendezkedés mintapéldája az Amerikai Egyesült Államok, de Svájc és Németország is szövetségi államként működik.

A szövetségi rendszer lényege, hogy van egy tagállami és egy központi szint. A tagállamok rendelkeznek bizonyos jogosítványokkal, de számos területen lemondanak a szuverenitásukról a központ javára. Nagyon fontos a nemzeti identitáson alapuló közösség (etnosz) és a politikai, vagy államalkotó közösség (démosz) viszonya.

Az USA létrejöttekor az etnosznak nem volt jelentősége – nem voltak nemzeti identitáson alapuló közösségek jelentős számban – hiszen bárhonnan jöhettek az emberek és szabadon letelepedhettek ezzel polgárjogot nyerve. A németeknél a közös kultúra, nyelv és történelmi örökség következményeként tudott létrejönni és működőképessé válni a szövetségi rendszer. Svájcban – hasonlóan az EU-hoz – fontos szerepe volt a nemzeti (kantonális/nyelvi) önazonosságnak, ugyanakkor létezik svájci politikai közösség, démosz is, míg ugyanez az EU esetében egyenlőre nem, vagy csak igen kezdetlegesen, az európai parlamenti választásokon keresztül létezik.
Az Európai föderáció téves gondolat és jelenleg elképzelhetetlen. Az Eurobarometer felmérése szerint az európai emberek 54%-a szerint nincs közös európai kultúra, mivel az országok túlságosan különböznek egymástól. Ezek az eredmények is bizonyítják, nincs egységes európai nép. Európa kulturálisan túlságosan sokszínű ahhoz, hogy föderációban egyesüljön.

Az elmúlt néhány évben Európa szerte megerősödtek az euroszkeptikus pártok. Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Dániában, Finnországban, Csehországban megjelentek, vagy megerősödtek azok az euroszkeptikus politikai erők, amelyek – többek között az integráció mélyítését célzó kezdeményezései miatt – kritizálják az EU-t. Az Egyesült Királyság a tervek szerint 2019 márciusában elhagyja az uniót. A britek nemet mondtak az európai integrációban való részvételre. Andrej Babiš cseh miniszterelnök egy interjúban utalt arra, hogy a szorosabb integráció erőltetése miatt újabb országok követhetik az Egyesült Királyság példáját.

Mindebből az következik, hogy vékony jégen jár az Európai Egyesült Államok célját zászlajára tűző uniós vezetés. A túlzottan szoros, a többség által nem támogatott integrációs elképzelések sokakat inkább elriasztanak, mint együttműködésre sarkallnak. 

Források:

http://project28.eu/hu/

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/147/1/vida_krisztina.pdf#page=111

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882   (38.oldal)

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

45%
55%

Hozzászólások

Új hozzászólás