Vallás és szólásszabadság

1730
43%
57%
A modern demokráciák gyakran vékony mezsgyén táncolnak a szólásszabadság és vallásszabadság viszonyát illetően. Elméletben a demokráciák mind a szólásszabadságot, mind a vallásszabadságot biztosítják polgáraik számára. De hol húzódik a határa annak, hogy valaki a szabad véleménynyilvánítás jogával élve, milyen éles kritikával illethessen egy vallási hitet? És hol kezdődik egy másik ember joga arra, hogy hitét tiszteletben tartsák?

A vallás nem lehet társadalmunk szent tehene

Translator
2018. 08. 07. - 11:00
A Szlovák Köztársaság hivatalosan egy katolikus ország, ennek ellenére több súlyos problémával is küzd, melyeket a vallás csak súlyosbít. A vak hit nem erénye társadalmunknak, sokkal inkább legveszélyesebb hibája. Ahogyan az angol-amerikai író, Christopher Hitchens foglmazott, „a vallás mindent megmérgez!”

2018 január 23-án egy népszerű szlovák keresztény-konzervatív magazin, a Týždeň (Hét), melyet egy erősen amerikai-párti és nyugat-párti újságíró, Stefan Hríb vezet, a következő nyílt kérelmet tette közzé: „Miniszterelnök úr, kérjük fejezze be az emberek sértegetését a vallásuk miatt!” A szöveget büszke aláírások listája követi evangélikus teológusoktól, egy imámtól és muszlim politológustól, Jozef Lenčtől. A kérelem súlyos kritikával illeti akkori miniszterelnökünket, Robert Ficót, muszlimellenes kijelentéseiért. Ezek az állítások a következők: a muszlimok nem tudnak beilleszkedni, nem szabadna a hadseregben vagy a rendőrségnél szolgálatot teljesíteniük, illetve sohasem jöhet létre egy muszlim Ummah (közösség). Az utolsó érv amit felsorakoztattak, az a volt miniszterelnök megjegyzése a Sobotné Dialógy (Vasárnapi Párbeszédek) című műsorban, amelyben Fico úr azt állította, hogy „A turisták hozzánk látogatnak, mivel itt nincsenek robbantások, itt a muszlimok nem kötnek beléjük az utcán.” Kérelmük fő célja az volt, hogy elvegyék országunk akkori vezetőjének a kedvét attól, hogy kritizálja a vallást. A határozott üzenetük a következő: „ne sértegessen embereket vallási hitük miatt.”

Néhány jogos érv

Annak ellenére, hogy nem értek egyet sem üzenetük címével, sem annak általános mondanivalójával, bizonyos érveik helytállóak. Például felháborító azt javasolni, hogy más felekezetű emberek ne teljesítsenek szolgálatot a seregben vagy a rendőrségnél. Ugyanilyen képtelenség azt állítani, hogy a turisták azért „jönnek ide”, mert nincsenek „deviáns muszlim zaklatók”. Senkinek soha eszébe nem jut azért törölni egy párizsi gépet vagy nem felszállni a hamburgi vonatra, mert úticélja végén névtelen huligánoktól tartana. Az emberek azért utaznak egy másik országba, mert az közel áll a szívükhöz vagy valamilyen érdekes történelmi helyet kívánnak felkeresni. Ha a volt miniszterelnök szavai igazak lennének, Szlovákiát mostanra már elözönlötték volna a külföldiek, de hasonló jelenség még nem fordult elő. Továbbá arra sem tudok rábólintani, ha valaki azzal érvel, hogy a muszlimok képtelenek lennének beilleszkedni. Micsoda sületlenség. Bosznia egy többségében muszlim ország és fővárosában, Szarajevóban van a legtöbb vegyes házasság keresztények és muszlimok között, az egész országban. Az Al-Kaidának elakadt a szava amikor Boszniában próbált toborozni halálkultuszához, miután a szervezet felfedezte, hogy milyen szekularista a volt Jugoszláv állam. Én nem látok abban semmi kivetnivalót, hogy valaki az Iszlám vallást kritikával illesse, de az üldöztetés nem old meg semmit és nem igazolható. Ennek ellenére, mint azt korábban állítottam, csak bizonyos mértékben osztom a tiltakozók álláspontját.

A “megsértődés joga” nem létezik

A cím megfogalmazását nagyon gyatrának találom, csakúgy, mint a kérelmet arra vonatkozóan, hogy próbáljunk meg senkit meg nem sérteni. Ez azt jelentené talán, hogy jobb volna tojáshéjon járkálnunk és babusgatnunk mindenkit? Nem éppen. Mint azt az egyik amerikai alapító honatya, Thomas Paine mondta: „Az aki nem mer megsérteni másokat, nem tud őszinte lenni.” Két választásunk van; vagy nyílt és kemény beszélgetéseket folytatunk vagy csöndben maradunk míg a rend keveredik a fegyelemmel. Egy kijelentésből akkor lesz sértődés, ha azt valaki támadásként magára veszi. Nem szabad kedvesnek lennünk borzalmas gondolatokkal szemben. Különösen igaz ez, ha a vallásról van szó, amely már most is kiváltságokban részesül, többen is, mint kellene (például az adófizetők pénzéből). A vallásos emberek nem kaphatnak több jogot, mint más állampolgárok. Semmiféle morális fölény nem származik abból, ha valaki hisz a természetfelettiben, azzal szemben, ha nem hisz. Sok háborút vívtak már úgy, hogy azt állították, Isten velük van. Ezért én sohasem fogok egyet érteni, illetve soha nem fogom visszhangozni a kérelem általános üzenetét, még ha bizonyos részeit tudom is értékelni. Megbocsáthatatlan úgy tenni, mint ha a szélsőséges Iszlám nem jelentene fenyegetettséget. De a muszlimoknak jogainak vannak, akárcsak más állampolgároknak és mellettük állok, ha valódi üldöztetésben van részük. Ennek ellenére nem lehet komolyan venni azt, ha valaki érzékeny érzelmeire hivatkozik.

A problémát nem az emberek jelentik, hanem az ideológia

Az emberek lehetnek jók vagy rosszak a vallásuktól függetlenül, hiszen az alapvető moralis érzékük teszi őket jóvá, nem pedig a vallásuk. Ezért nem kell tartózkodnunk a vallás meg nem sértésétől, sőt, szabad kritizálni! Barbár teokráciák több visszamaradott rezsimet hoztak már létre. Azok az állítások, mely szerint az embereknek szükségük van vallásra, vagy hogy a vallás bármiféle előnnyel járna egy államnak, hamisnak bizonyulnak nem csak az előbb említett példák, de a saját országom kapcsán is. A Szlovák Köztársaság hivatalosan egy katolikus ország, ennek ellenére több súlyos problémával is küzd, melyeket a vallás csak súlyosbít. A melegek házasságának legalizálása egy példa erre, melynek egyetlen akadálya az úgynevezett keresztény erkölcs. A vak hit nem erénye társadalmunknak, sokkal inkább legveszélyesebb hibája. Tehát összefoglalva, a Tyždeňben megfogalmazott kérelemnek volt némi alapja, de az általános üzenete hamis. A vallás nem válhat társadalmunk védett szent tehenévé.

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Religion is never aggressive, but people sometimes are

2019. 02. 04. - 11:20
Religion might not be beneficial to the State, but it surely is important for culture of society. Religion was and still is a reason for many serious problems but nobody can deny that it brought something beautiful and positive to this world.

The Slovak Republic is located in Central Europe. We belong to a so-called developed society with the rest of the Western world. While Western civilization is developed, it is full of prejudices as well. Religion is and has always been a controversial topic and one has to have an open mind when discussing it. I have thought that economic, scientific and medical development would be connected with an advancement in our understanding and compassion as well. While we are sympathetic towards some religions and cultures, we are still full of prejudices towards others. Religion which is criticised and judged the most nowadays is Islam. The negative connotations which cross our mind when we think of Islam are so strong that they may for example interfere with our choice of a holiday destination.

The rise and fall of the travel destinations

The United Nations World Tourism Organization published quite unexpected (or expected?) results concerning the fastest growing and falling travel destinations. Among the fastest growing travel destinations were small countries such as Iceland (+39%), Moldova (+28.6%), and Georgia (+19%) and Slovakia found its place as well, with an increase of +16.9%. So our former Prime Minister was quite right, when he said that the reason why tourists visit Slovakia is a feeling of safety. It seems like the countries which did not have any terrorist attacks are welcoming more tourists each year. On the other hand, places where tourism has tumbled are Egypt (-42.1%), Turkey (-28.5%) and Belgium (-13.2%). All of these places have experienced some kind of terrorist attack in recent years. From the percentages, it is visible that we do choose our travel destination not for our favourite historical site or because it is close to our heart. The majority of us prefer the feelings of safety.

What we think we know vs. what is really there

Some religions are connected with more aggression than others. While it is right, that people can be good or bad regardless of their religion, the truth is that sometimes religion affects someone so much that it can completely change their character. When you believe deeply in something, all of your rational thinking might go away and you can completely commit to the beliefs of that particular religion. This commitment might be even stronger when you see that your parents and friends take the practices and beliefs of the given religion seriously as well.

So when it comes to criticizing, we should not criticize something that we do not know a lot about. We might think that we have some knowledge about Islam for example, but what is represented in a media is just a tiny fragment of its complexity. What is presented as Islam might not be a core of it at all. Even in other religions such as Christianity or Buddhism there are fanatic believers, whose message represents their religion very aggressively.

In general, all of the world´s religions are peaceful and their main principles are based on love, wisdom, sacrifice and moderation but of course there are some extreme wings. For example those that are hiding behind the term “Islamic” but in fact, their opinions and actions have nothing in common with the real essence of Islamic beliefs. This is supported by the fact that world respected Imams (leaders of worship in a mosque) or other important religious leaders were and still are criticising the aggression which is done in a name of Islam. They agree on the fact that this kind of offensive attacks are far away from the real sermons of their religion.

In conclusion, it is a nonsense to claim that a religion is bad or evil when in fact, people who want to do bad things will always find a way, and more importantly, a reason to do ill. Religious extremists pretend too often that they are doing the will of God, when in fact all they do is incite hate.

 

A közéletben kialakult különböző álláspontok közül a cikk szándékosan csak egyet mutat be. Tartalma nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a szerző személyes álláspontját. Tekintse meg a Duel Amical filozófiáját.

Swipe to see the other side.

The state of the votes

43%
57%

Hozzászólások

Új hozzászólás